احتمال کاهش نرخ ارز در ماه‌های آینده

مذاکرات با آمريکا طولاني‌مدت خواهد بود و به اين زودي نتيجه مشخص به دنبال نخواهد داشت، مسيري که بين دو طرف طي خواهد شد يک مسير کجدار و مريز خواهد بود. طولاني‌شدن مذاکرات طبيعتا پديده انتظار و بلاتکليفي را در اقتصاد ايران ايجاد خواهد کرد؛ با اين اتفاق احتمال افزايش صادرات نفت وجود دارد، و بالتبع شدت تحريم‌ها و فشارها کاهش پيدا کرده است که اين خودش مي‌تواند علامت مثبت به بازار ارز باشد و موجبات افزايش درآمدهاي ارزي را ايجاد کند. در ضمن کرونا هم به نحوي در دنيا در حال مهار شدن است و با مهار کرونا شاهد افزايش قيمت هم نفت و هم مشتقات نفتي خواهيم بود. عامل ديگري که مي‌تواند به بهبود وضعيت منجر شود اين است که با کاهش شدت تحريم‌ها شرکاي ايران راحت‌تر مي‌توانند با طرف ايراني مبادله کنند و اين مي‌تواند به افزايش صادرات غيرنفتي و بازگشت منابع ارزي بلوکه‌شده منجر شود. در ماه‌هاي گذشته کرونا باعث شد که مرزها مسدود و صادرات غيرنفتي کند شود، اما باز شدن مرزها و سرعت گرفتن صادرات غيرنفتي باعث شد تا شرايط کمي بهتر شود. احتمال بهبود همه عواملي که مي‌تواند به بهتر شدن وضعيت ارزي منجر شود، وجود دارد. افزايش اخير نرخ دلار هم به دليل علامت و خبري بود که از طرف ايراني و آمريکايي مخابره شد مبني بر اينکه به احتمال زياد مذاکرات به‌زودي نتيجه نخواهد داد و اين موجب افزايش دو تا سه‌هزار توماني قيمت دلار شد و احتمالا قيمت دلار به 25 تا 26هزار تومان هم برسد. در ماه‌هاي آينده و با عبور شوک‌هاي کوتاه‌مدت، مي‌توان به بهبود منابع ارزي و کاهش قيمت ارز به محدوده 20هزار تومان اميدوار بود.