شروع نهضت پارکینگ‌سازی در پایتخت

دیروز طرح «الزام شهرداری به ارایه برنامه عملیاتی احداث پارکینگ عمومی در شهر تهران و پارکینگ‌های زیرسطحی با رویکرد مشارکتی» در پارلمان شهری پایتخت به جریان افتاد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با بیان اینکه این طرح مشترک دو کمیسیون شهرسازی و برنامه‌وبودجه است، در تشریح دلایل قید یک‌فوریتی این طرح گفت: «یکی از مشکلات شهروندان پیدا کردن جای پارک در خیابان‌های تهران است و درحال حاضر تعداد قابل‌توجهی خودروهایی که در شهر تردد  می‌کنند، بسیاری از کوچه‌های فرعی را هم به توقفگاه تبدیل کرده‌اند.»
محمدسالاری با بیان اینکه امروز پارکینگ‌سازی توجیه اقتصادی دارد و اعدادوارقام قابل‌توجهی برای خریدوفروش آن مطرح می‌شود خاطرنشان کرد: «اکنون هم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای پارکینگ‌سازی انگیزه اقتصادی دارند و هم شهرداری مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مغفول مانده ازجمله فضاهای زیرسطحی را دراختیار دارد که می‌تواند آنها را بالفعل کند.»
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: «براساس سازوکارهای قیدشده در طرح که بر مبنای کار کارشناسی تهیه ‌شده، شهرداری تهران زمینه را برای نهضت پارکینگ‌سازی در پایتخت فراهم می‌کند. ضمن اینکه این رویکرد و الگو می‌تواند به سایر شهرهای کشور تعمیم پیدا کند و به‌عنوان یکی از پارادایم‌‌ شیفت‌های حوزه شهرسازی و معماری در این دوره محسوب شود.»


سالاری گفت: «اجرای این طرح نه‌تنها هیچ بار مالی برای شهرداری ندارد بلکه ارزش‌افزوده و درآمد نیز دارد. هرچند هدف اصلی ما از ارایه این طرح ساماندهی وضع نابسامان پارک خودرو در کوچه‌ها و خیابان‌ها  با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از فضاهای زیرسطحی شهر است.»
بعد از توضیحات سالاری و سخنان موافقان و مخالفان طرح، احمد مسجد جامعی گفت: «باوجود مصوبه مشابه قدیمی‌تر چرا باید یک مصوبه جدید ارایه کنیم؟ بهتر است مصوبه مشابه قبلی را اصلاح و نقایص آن را برطرف کنیم.»
سالاری اما در پاسخ به سوالات مطرح شده، اظهار کرد: «مصوبه قبلی نظر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را جلب نکرد اما مصوبه جدید ابعاد بزرگ‌تری دارد.»
بعد از بحث‌وبررسی تخصصی اعضای شورا، در نهایت، یک فوریت الزام شهرداری به ارایه برنامه عملیاتی احداث پارکینگ عمومی ۱۲ رأی آورد و قرار شد به‌زودی در دستور کار شورای شهر قرار بگیرد.