کرونای انگلیسی جاده ها را خلوت میکند


گروه راه و مسکن: در شرایطی که شیوع ویروس کرونا به ویژه کرونای انگلیسی در کشور گسترش یافته و مسئولان وزارت بهداشت هر روز هشدار جدیتری نسبت به آینده میدهند، باید دید آیا سفرهای مردم در روزهای پیشرو و اسفند ماه محدودتر میشود یا اینکه تنها رنگهای آبی، زرد، نارنجی و قرمز در شدت محدودیتها اثرگذار خواهد بود؟

از نیمه امسال پروتکلهای بهداشتی مقابله با کرونا هر روز سختتر از دیروز میشد و کار به جایی رسید که نه تنها محدودیتهای تردد و کسب و کار در درون شهرها افزایش یافت و سفرهای بین استانی و بین شهری هم محدود و محدودتر شد تا اینکه مردم باید برای سفر از نقطهای به نقطهای دیگر رنگ آن شهر را در نظر میگرفتند چرا اگر از شهر نارنجی و قرمزی خارج شده یا به آن وارد میشدند باید جریمههای سنگین ۵۰۰ هزار تومانی و یک میلیون تومانی پرداخت میکردند. البته هنوز هم این مصوبه پابرجاست.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی- پیش از این نیز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: اگر وضعیت شهر یا استانی از نظر شیوع ویروس کرونا وخیمتر و بدتر شود مسلما محدودیتهای تردد نیز بیشتر خواهد شد و بنابراین مردم نباید با عادی انگاری سبب شکسته شدن پروتکلها شوند.

وی افزود: سیاستها و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا در زمینه رعایت الزامات و پروتکلهای بهداشتی تغییر نکرده و همچنان استانها و مناطق مختلف بر اساس وضعیت آبی، زرد، نارنجی و قرمزی که دارند پروتکلهایی برایشان تعریف شده و اجرای آنها نیز در جریان است.

اسلامی ادامه داد: اختیار تصمیمات عملیاتی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به ستادهای استانی و شهرستانی واگذار شده و بر همین اساس مدیریت منطقهای نیز به خوبی در حال اجراست اما تقاضای ستاد ملی مقابله با کرونا و مسئولان بهداشتی این است که مردم پروتکلها را همچنان رعایت کرده و جدی بگیرند تا با شکستن پروتکلها و عادی انگاری، این ویروس مجددا سرکش نشود.

حالا گرچه آمارهای ابتلاء و نرخ مرگ و میر کرونا روند نزولی به خودگرفته است و تعداد جانباختگان مدتهاست روی اعداد و ارقام دو رقمی دور میزند -که البته از دست دادن حتی یک نفر هم تلخ و دردناک است- اما مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با خطرناکتر دانستن کرونای انگلیسی، طی روزهای گذشته بارها درباره هشدار افزایش تعداد مبتلایان و احتمال شروع پیک بعدی شیوع ویروس کرونا و خیز آن صحبت کردهاند و از محدودیتها و پروتکلهای سختگیرانهتر صحبت کردهاند.

سعید نمکی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- روز گذشته در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در استان قزوین در این باره اظهار کرد: مردم الان بسیار خسته هستند، من میفهمم که اقتصاد خانواده تهیدست یعنی چه، من در خانواده دچار مشکل اقتصادی بزرگ شدم و ناز پرورده نیستم. من میفهمم خانواده یک کارگر اگر یک روز کار نکند چه میکشند. وقتی منطقهای را از آبی به زرد و از زرد به نارنجی تبدیل میکنیم میدانیم چقدر سخت است. اما هیچ پدیدهای برای اقتصاد کشور در ایام اپیدمی مخرب تر از طولانی شدن روند بیماری نیست در اپیدمی بزرگترین رسالت ما کوتاه کردن زمان اپیدمی است. ما هم سعی کردیم اولین کشوری باشیم که پروتکل بنویسیم تا اقتصاد کشور بچرخد. ما اولین کشور جهان بودیم که حتی یک روز نگذاشتیم کارخانهای تعطیل شود و تولید بخوابد و این اجباری بود که تحریم به ما وارد میکرد. ما اسفند ماه سختی در پیش خواهیم داشت اگر سخت نگیریم و اگر محکم نایستیم پایههای دستاوردهایمان لرزان میشود اگر سخت نگیریم.

وی افزود: اعلام خطر میکنم که با این ویروس نباید سهلانگاری کرد و باید حواسمان جمع باشد. امروز اعتقاد ندارم کیسهای ویروس جهش یافته بیشتر است و در استان البرز، زنجان و تهران باید مراقب بود. امروز پیشنهاد من این است جلسات مشترک میان استان قزوین، البرز، زنجان و تهران برگزار شود. کل این منطقه را باید در نظارت مستمر ببریم و لحظهای درنگ نکنیم. گیلان و مازندران هم در اولویت بعدی است. اولین اقدام اطلاع رسانی گسترده به مردم و دوم افزایش تعداد تستهای روزانه است. موارد مرتبط با کسانی که به این ویروس مبتلا هستند را همگی مثبت موتاسیون یافته تلقی کنید. تختهای بیمارستانی باید آماده تر شود.

با وجود این شرایط و هشدارها باید دید آیا سفرهای جادهای مردم به ویژه در استانهای مذکور محدودتر و سختتر خواهد شد و اسفند ماه امسال مانند سال گذشته شاهد کاهش شدید سفرها و ترددهای بین استانی وسیل نقلیه مختلف هستیم یا آنکه رنگهای آبی، زرد، نارنجی و قرمز برای این مسئله تصمیم خواهند گرفت؟