> تکلیف آن همه امکانات و بودجه و حمایت‌های مالی چه می‌شود؟

غم ناکامی نخستین پیام رسان بومی و دیگر پیام رسان‌های داخلی از یک سو و از بین رفتن بودجه، امکانات و وام‌هایی که برای حمایت و بومی‌سازی پرداخت شد نیز از سویی دیگر اما، هزار سوال بی‌پاسخ در این میانه وجود دارد که در دنیای دیجیتال و در عصری که با انفجار اطلاعات و آقاییِ «آی ـ تی» مواجهیم، در زمانه‌ای که همه ضرر کردند الا استارت آپ ها... تعطیلی بیسفون یعنی چه؟! کم رمقی سروش و ایتا و گپ را چگونه باید معنا کنیم و در نهایت برای این حوزه چه تصمیم درستی قرار است اتخاذ شود؟!