دردی از مردم دوا نمی‌شود


ماراتن بودجه‌ی ۱۴۰۰ بالاخره با تصویب کلیات اصلاحات بودجه به پایان رسید و از این جا به بعد این کمیسیون تلفیق است
که به بندهای جزئی‌تر بودجه ورود خواهد کرد اما عباس هشی کارشناس مسائل مالی و بانکی معتقد است بودجه و اصلاحات بودجه دردی از مردم، اقتصاد و گرانی‌ها دوا نخواهد کرد زیرا آن چه باید اصلاح شود و نمی‌شود، ساختارهای بودجه‌نویسی است
آفتاب یزد - رضا بردستانی: یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی در گفت و شنودی تحلیلی به آفتاب یزد می‌گوید: «بودجه ابزاری است در دست دولت و مجلس برای کشمکش‌های سیاسی و این یعنی بیشتر از آن که بودجه اصل باشد، بودجه بهانه‌ای است برای تسویه حساب‌های سیاسی و وزن‌کشی‌های انتخاباتی که در نهایت دودِ آن به چشم مردم
خواهد رفت!»

«عباس هشی» که عمری است با دیدی دانشگاهی و منتقدانه به بودجه نگریسته؛ تاکید می‌کند: «یک سری مسائل در پایان هرسال به عادت‌هایی تکراری تبدیل شده است، عادت‌هایی که گویی هیچ تغییری در اصل و فرع آن ایجاد نمی‌شود.»
وی اضافه می‌کند: «ساختار بودجه‌نویسی ما مشکل دارد و این یعنی اقتصاد ما مشکل دارد و هر دوی این‌ها یعنی تا اقتصاد، سر و سامان نگیرد در ساختار بودجه هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد شد.»
این استاد دانشگاه معتقد است: «اقتصادی که بنیان آن بر اساس اقتصاد نفتی - دولتی بنا نهاده شده، قطعاً با چند تغییر اندک قرار نیست در مسیر درست قرار گیرد پس باید گفت؛‌ای کاش به جای بودجه، ساختارهای بودجه اصلاح می‌شد؛ نه هر سال بلکه یک بار برای همیشه!»
> تفاوت لایحه و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
افزایش قابل توجه درآمدهای پایدار به خصوص مالیات و رشد اندک بودجه عمرانی در کنار افزایش حداقلی هزینه‌ها و کاهش وابستگی بودجه به نفت نشان می‌دهد دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ گام‌های اندک ولی نسبتا موثری در راستای توجه به اصلاحات ساختاری بودجه برداشته است. به گزارش فارس پس از آن که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه علنی مورخ ۱۴ بهمن ماه رد شد، طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت دو هفته فرصت داشت تا اصلاحیه لایحه را به مجلس ارائه کند.
> مهمترین اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه لایحه بودجه
در بخش منابع عمومی
جمع کل منابع عمومی که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌شود با ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش از ۸۴۱.۳ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
الف- درآمدها: در بخش درآمدها ۴۹ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان افزایش منابع مشاهده می‌شود و از ۳۱۷ هزار و ۶۰۰میلیارد تومان لایحه در اصلاحیه به ۳۶۶هزار و ۹۰۰میلیارد تومان افزایش یافت. درآمدهای مالیاتی ۲۵هزار میلیارد تومان، درآمدهای گمرکی نیز ۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان و سایر درآمدها ۱۷ هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بیشتر شد. بخش عمده اصلاحات صورت گرفته در بخش درآمدها، با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بوده است.
ب- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: در این بخش تغییرات ۰.۲ درصدی مشاهده می‌شود. سهم درآمد ناشی از نفت و گاز تغییری نکرده و فقط فروش اموال شامل مولدسازی دارایی‌ها از ۲۵ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه به ۲۴هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در اصلاحیه کاهش یافته است. همچنین رقم واگذاری طرح‌ها نیز تفاوتی نکرده است.
ج- واگذاری دارایی‌های مالی: سومین بخش مربوط به تامین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی، فروش واگذاری شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایر واگذاری‌های مالی تشکیل می‌شود. در این بخش با کاهش ۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی منابع روبه‌رو شد. یعنی رقم واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه از ۲۹۸.۵ هزار میلیارد تومان به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در این بخش علت عمده کاهش، به سهم صندوق توسعه ملی باز می‌گردد که از ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان لایحه به ۳۶.۲ میلیارد تومان در اصلاحیه تغییر کرد. فروش اوراق مالی اسلامی ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی تغییری نکرده و سایر واگذاری‌ها نیز ۹۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.
> مهمترین اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه لایحه بودجه
در بخش مصارف عمومی
اقدامات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش مصارف عمومی نیز بدین شرح است:
الف- هزینه ها: در این بخش شاهد افزایش حدود ۱۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی هزینه‌ها هستیم که شامل ۱۰هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانها و ۵ هزار میلیارد تومان ردیف‌های متفرقه می‌شود.
در این بخش هم به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس توجه شده است.
ب- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: در این بخش، شاهد افزایش ۴.۸ درصدی هستیم یعنی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی را حدود ۵ هزار میلیارد تومانی افزایش داده است.
ج- تملک دارایی‌های مالی: در این بخش هم شاهد کاهش ۷ درصدی هستیم زیرا اعتبارات تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت اوراق، ۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. براساس این گزارش، افزایش قابل توجه درآمدهای پایدار بخصوص مالیات و رشد اندک اعتبار طرح‌های عمرانی، اما نشان می‌دهد که ظرفیت‌های مغفول بیشتری برای اصلاحات ساختاری بودجه وجود دارد. همچنین افزایش حداقلی هزینه‌ها علی رغم تبعات ناشی از حذف بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه بخاطر نامه مذکور نشان داد که در صورت اراده دولت، امکان کاهش هزینه‌ها وجود دارد و در این زمینه هم بن بستی وجود ندارد. از سوی دیگر، لحاظ شدن نامه رهبر معظم انقلاب درباره سهم صندوق توسعه ملی که منجر به حذف بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه و همچنین کاهش برداشت از صندوق توسعه شد، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داد، هرچند انتظار می‌رفت دولت در این زمینه اقدامات موثرتری انجام دهد و مجددا درآمدهای نفتی را بر مبنای صادرات ۲.۳میلیون بشکه‌ای نفت تنظیم نکند. در مجموع، هرچند دولت برخلاف خواسته مجلس همچنان زیر بار اجرای اصلاح قابل توجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نرفته ولی به نظر می‌رسد که گام‌های اندک ولی نسبتا موثر و قابل قبولی در راستای توجه به اصلاحات ساختاری بودجه برداشته است.
> سه تکانه به جای دو تکانه!
عباس هشی که معتقد است وظیفه‌ی رسانه به نقد کشیدن ساختار و بسترهای بودجه و بودجه‌نویسی است نه ورود به اعداد و ارقام؛ اظهار می‌دارد: «همیشه و همواره - حداقل از ۱۳۵۰ تا کنون که من به یاد دارم -، بودجه در دو نوبت روی نرخ ها، خدمات و باقی مسائل اقتصادی مرتبط با معیشت مردم، تاثیر خود را نشان می‌داد؛
یک بار وقتی دولت لایجه را به مجلس می‌داد و دفعه‌ی دیگر وقتی مجلس این بودجه را تصویب می‌کرد اما این بار
به‌نظر می‌رسد با فریز کردن بحث دلار ۴۲۰۰ تا نیمه‌ی سال ۱۴۰۰، تکانه‌ی سومی نیز در پیش روی ما قرار خواهد داشت که در نوع خود قابل تامل است.»
هشی ادامه می‌دهد: «همچنان معتقدم بودجه یک ابزار است برای تسویه حساب‌ها و اردوکشی‌های دولتی‌ها و مجلس نشینان، پس اگر این موضوع را بپذیریم در هر صورت ممکن - چه اصلاح‌طلبان برنده‌ی انتخابات ۱۴۰۰ باشند چه اصولگرایان - مجلس به نوعی بودجه را در راستای اهداف سیاسی خود تا پایان دولت به گروگان می‌گیرد تا اگر اصلاح‌طلبان برنده‌ی انتخابات شدند، سختگیرانه مهلت شش ماهه را تمدید نکند و آن چه قرار بود در ماه‌های فروردین و اردیبهشت رخ دهد در ماه‌های شهریور یا مهر خود را نشان دهد و اگر اصولگرایان برنده‌ی انتخابات شوند به طور قطع مهلت شش ماهه‌ی مجلس تا پایان سال ۱۴۰۰ و بودجه‌ی بعدی یعنی بودجه ۱۴۰۱ تمدید خواهد شد.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: «این که بگوییم مجلس برد یا دولت؛ در هر دو صورت دود ساختارهای غلط و نگاه غیرکارشناسی و صرفاً سیاسی به بودجه به چشم مردم، تولید، بخش خصوصی و اقتصاد این سرزمین خواهد رفت.»
هشی با تاکید بر این مهم که بزرگترین صاحب اقتصاد دولت است و بزرگترین استفاده‌کننده از لایه‌های پیدا و پنهان بودجه نیز دولت است اظهار می‌دارد: «در همه‌ی سال‌هایی که بودجه را دنبال کرده‌ام می‌بینم این مردم هستند که تغییرات بودجه‌ای سال بعد را از آذر تا اسفند و نوبت بعدی از فروردین تا خرداد در زندگی خود ملاحظه می‌کنند یعنی دولتی که بودجه را برای یک سال تنظیم کرده و ۳۶۵ روز فرصت دارد تا اهداف بودجه‌ای خود را محقق کند در همان ماه‌های نخست اثرات آن را روی زندگی مردم خواهد گذاشت.»
عباس هشی با دست گذاشتن بر نگاه‌های غیر کارشناسی، ساختارهای نهادینه شده و تکراری و آدم‌هایی که سال‌ها است بند به بند بودجه را می‌نویسند می‌گوید: «از یک سو دولت صاحب بیشتر تاثیر بر اقتصاد است و از سوی دیگر همین دولت به دلیل آن که رشد بیمارگونه‌ای داشته، خود بزرگترین تاثیرپذیرفته از تغییرات بودجه‌ای است و این یعنی تا ساختارهای بودجه، اقتصاد و معیشت اصلاح نشود آب از آب تکان نخواهد خورد.»
> بلاتکلیفی ارز دولتی یا همان ارز۴۲۰۰ تومانی
خطرناک است
عباس هشی در قسمت پایانی گفتگوی خود با انتقاد از معلق گذاشتن موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: «وقتی می‌گوییم بودجه به یک ابزار سیاسی برای دعوای دولت و مجلس تبدیل شده، یا با بودجه کار سیاسی و انتخاباتی می‌کنند از همین مهلت شش ماهه‌ی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خوبی مشخص است.»
وی معتقد است: «مزد کارگر و کارمند، عوارض، مالیات و غیره را بر اساس بودجه‌ای تنظیم خواهند کرد که اگر برای ارز ۴۲۰۰ تومانی فکر اساسی نشود همه را به دردسر خواهد انداخت.»
تاکید عباس هشی بر این مهلت شش ماهه ما را به سمت ماه‌های پایانی حضور دولت روحانی در پاستور، سال انتخابات و دولتی که معلوم نیست از دل کدام جناح سیاسی سر برخواهد آورد و نیز این امر مهم هدایت می‌کند که دولت اساساً در بحث اصلاح بودجه قدمی پاپس نگذاشت و مجلس در نهایت توانست بر ابعاد تبلیغاتی بودجه و اصلاح ساختارهای آن فائق آید.
در بین اظهار نظرات بودجه‌ای اگر به سخنان حسن روحانی و اظهارات سیدمصطفی آقامیرسلیم خوب دقت کنیم خواهیم دید برنده‌ی جدال بودجه‌ای هم دولت بود هم مجلس و بازنده‌ی این جدال بودجه ای، مردم ولاغیر!
به تعبیری ساده تر، اگرچه مجلس کلیات بودجه را یک‌بار پس فرستاد اما در نهایت تسلیم دولت شد و این یعنی به قول میرسلیم در نهایت مجلس توانست ۴-۳ درصد تغییر در بودجه ایجاد کند ۴-۳ درصدی که شاید ۴۰-۳۰ درصد برای مردم گران‌تر از حالت عادی تمام شود.
حال باید دید چک و چانه زدن‌های بودجه‌ای دولت و مجلس که به مسائل جزئی‌تر کشیده شده طی روزها و هفته‌های پیش رو چه تغییراتی که برای مردم مفید باشد در بودجه پدیدار خواهد شد واگرنه بودجه‌ای که برگشت خورد و مجددا با تغییراتی اندک تصویب شد جز دردسر و باری سنگین و دود چشم سوز برای مردم فایده و تاثیری در بر نخواهد داشت غیر از آن که از فردا تریبون‌های طرفدار مجلس، نمایندگان پارلمان را برنده‌ی جدال بودجه‌ای معرفی کند و تریبون‌های در اختیار دولت، ساکنان فعلی پاستور را اما ما معتقدیم این جدال را دولت برد و مردم باختند!
اصلاحیه بودجه تصویب شد؛ هم مجلس راضی هم دولت!
جلسه علنی دیروز مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که از سوی دولت اصلاحاتی بر روی آن اعمال شده بود، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در جلسه غیرعلنی دیروز هم پیرامون کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بحث وبررسی شد.
= بررسی اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
در ابتدای ورود مجلس شورای اسلامی به بررسی کلیات اصلاحیه لاحیه بودجه، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه رئیس جمهور را قرائت کرد. در این جلسه محمدباقر نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور - و حسینعلی امیری - معاون پارلمانی رئیس جمهور - به عنوان نماینده دولت به منظور بررسی کلیات لایحه بودجه حضور یافتند.
موافقان کلیات بودجه
= مجلس و دولت با بودجه سیاسی برخورد نکنند
در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه، محمد صفری نماینده رودسر در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت حق این را ندارند که با مسئله‌ی بودجه سیاسی برخورد کنند چون سیاسی برخورد کردن مشکلات خاص خود را دارد، باید از این موضوع پرهیز شده و چنین نگاهی به کلیات بودجه وجود نداشته باشد.
= بلاتکلیف گذاشتن بودجه به مردم آسیب می‌رساند
سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا هم با تاکید بر این‌که نباید در چند ماه پایانی فعالیت دولت، بودجه را بلاتکلیف گذاشت، گفت که مردم از بلاتکلیف ماندن بودجه آسیب می‌بینند.
= دولت در اصلاحیه بودجه به رویه قانون تمکین کرده است
همچنین سیدشمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که دولت به رویه قانونی تمکین کرده است، گفت: دولت با این اصلاحیه لایحه یک گام به سمت جلو برداشته است.
= دولت گام کوچکی برای اصلاح بودجه برداشته است
از دیگر موافقان کلیات لایحه بودجه، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی بود که گفت: دولت در اصلاحیه بودجه گام کوچکی برای اصلاح برداشته و امیدواریم که مجلس گام بلندتری در این زمینه بردارد.
= اصلاحیه دولت، بودجه‌ای واقعی است
همچنین مهرداد گودرزوند چگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دغدغه ما در خصوص واقعی بودن بودجه با این اصلاحیه دولت رفع شد، افزود: بودجه کشور به معنای هدایتگری و ریل‌گذاری مجلس برای اداره کشور در سال آینده است، این کار باید به گونه‌ای انجام شود که تعادل بخش‌های مختلف حفظ شود.
= درآمدهای مالیاتی در لایحه اصلاحی بودجه افزایش یافته است
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه هم تاکید کرد: دولت در لایحه اصلاحی که به مجلس ارائه داده تغییرات خوبی در آن صورت داده است. اولین نکته توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت است که دولت به دستور رهبری عمل کرده است. از سوی دیگر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌ها
کاهش یافته است.
= دولت ۶ مورد مهم مخالفان لایحه بودجه را اصلاح کرده است
در ادامه علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: قوه مجریه ۶ دغدغه مخالفین لایحه بودجه مثل فروش نفت، افزایش سقف حقوق، کاهش انتشار اوراق، افزایش سهم صندوق توسعه ملی و افزایش اعتبار حقوق بازنشستگان را اصلاح کرده است.
= ۳۰ تا ۴۰ درصد دغدغه‌های مجلس در اصلاحیه لایحه بودجه مرتفع شده است
همچنین محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مدعی شد که دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ ،
۳۰ تا ۴۰ درصد دغداغه‌های مجلس را مرتفع کرده است. وی افزود: ارجاع لایحه از سوی مجلس به دولت منطقی بود. چرا که دولت مجری قانون است و باید این تغییرات را انجام می‌داد.
= اعمال تحریم‌ها ابزاری برای مذاکره نیست
مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه، از دیگر موافقان کلیات لایحه بودجه گفت که حتی اگر امریکا تحریم‌ها را لغو نکند ما کشور را اداره خواهیم کرد و اعمال تحریم‌ها هیچ ابزاری برای مذاکره به دست آن‌ها نمی‌دهد. اگر می‌خواهید مذاکره کنید باید همه تحریم‌ها را بردارید و اگر تحریم‌ها را لغو نکنید ما قادر به اداره کشور خواهیم بود.
مخالفان کلیات بودجه
= اصلاحات بودجه انجام شد، اما آیا دغدغه مجلس را رفع می‌کند؟
در ادامه بررسی اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: بابت انجام اصلاحیه بودجه از دولت تشکر می‌کنم، اما آیا این اصلاحیه توانسته دغدغه‌های مجلس شورای اسلامی را رفع کند؟
= بی‌انضباطی بی‌سابقه‌ای در لایحه بودجه دیده می‌شود
همچنین محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد با بیان این که در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ بی‌انضباطی بی‌سابقه‌ای دیده می‌شود، گفت: رشد بی‌سابقه اعتبارات در بودجه‌ای که هم اکنون به مجلس داده شده بسیار آسیب‌زا است. دستگاههای دولتی و هزینه‌هایشان نشان دهنده‌عدم صرفه جویی و بی‌توجهی دولت به خواسته‌های واقعی مردم است.
= لایحه بودجه ارائه شده تورم زاست
سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران هم با بیان اینکه لایحه بودجه ارائه شده تورم زاست، تاکید کرد: لایحه بودجه ارائه شده بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشته و در پایان سال آینده کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند.
= بودجه ارزی و ریالی را جدا کنید
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن ضمن مخالفت با اصلاحیه دولت بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ از کمیسیون تلفیق خواست که در اصلاحات خود وابستگی بودجه را به ارز خارجی کاهش دهند و بودجه ارزی و ریالی را جدا کنند.
= در اصلاحیه بودجه به معیشت مردم توجه نشده است
علی موسوی نماینده مردم ملکان نیز تاکید کرد: در لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت برخی از حقوقهای نجومی بیش‌از ۱۴ برابر افزایش یافته اما به معیشت مردم و اقشار آسیب‌پذیر توجه نشده است.
= به محض تصویب این بودجه، تورم خود را نشان می‌دهد
در ادامه لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین گفت که به محض تصویب این بودجه، تورم خود را نشان می‌دهد و هزینه‌ای به مردم تحمیل می‌شود لذا تصویب این بودجه کار اشتباهی است.
= بودجه با محوریت مذاکره با آمریکا بسته شده است
از دیگر مخالفان اصلاحیه بودجه الله‌وردی دهقانی نماینده ورزقان بود که گفت: بودجه با محوریت مذاکره با آمریکا بسته شده است و در اصلاحیه بودجه تغییرات قابل توجهی دیده نمی‌شود و در آن بی‌عدالتی محسوس است.
= مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم
همچنین سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: در این لایحه ارز۴۲۰۰ تومانی حذف شده است که تاثیر مخربی بر زندگی مردم می‌گذارد و مخالف آن هستیم. وی افزود: دولت باید بودجه‌ای ارائه کند که تورم را کنترل کرده و سفره مردم را بزرگتر کند، باید معیشت مردم را ارتقاء دهد، باید بودجه‌ای ارائه کند که دارای تبعیض نباشد، باید تلاش کند تبعیض‌ها را کم کند ولی این وضعیت در اصلاحیه دیده نشده است.
= از بازگشت بودجه به دولت کراهت داشتیم اما اصلاحیه آثار مثبتی دارد
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با بیان این‌که کراهتی از بابت بازگشت لایحه بودجه به دولت وجود داشته،
در عین حال گفت که اصلاحیه بودجه آثار مثبتی دارد که باعث می‌شود دولت و مجلس شورای اسلامی با همدلی، سال ۱۴۰۰ را
با قوت آغاز کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را درباره بخشنامه اخیر در زمینه‌ی سال مالی ارائه کرد.
= کلیات اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد
پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق و صحبت‌های محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به رای مجلس گذاشته شد که نهایت با ۲۱۱ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.
= قالیباف لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و اعلام کرد مجلس از روز یک شنبه هفته آینده بررسی جزئیات بودجه را در صحن مجلس آغاز می‌کند. محمد باقر قالیباف همچنین در پاسخ به تذکر احد آزادیخواه مبنی بر این‌که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پس از مخالفت صحن علنی مجلس باید به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شد، گفت: تبصره ۳ ماده ۱۸۲ صراحت دارد که باید به دولت اعاده شود.
قالیباف: رانت ارز۴۲۰۰ تومانی حذف شد
رئیس مجلس شورای اسلامی: دولت ۷ اصلاح مورد تاکید مجلس را دراصلاحیه بودجه مدنظر قرار داد، رانت ارز۴۲۰۰ حذف شد؛ کسری بودجه کاهش پیدا کرد و دست‌درازی به منابع صندوق توسعه محدود شد. هدف مجلس، هدایت دولت به سمت مطلوب برای تامین منافع مردم است.
تمام‌قد با دلار ۴۲۰۰ تومانی از معیشت مردم دفاع می‌کنیم
رئیس جمهور: دولت با قوت تدابیر و سیاست‌های معیشتی خود را ادامه خواهد داد و هر جا که حقوق مردم در میان باشد، تمام‌قد از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز گنجانده شده، دفاع می‌کند تا در سال آینده هم مردم در تامین کالاهای خود با مشکلات روبرو نشوند.