مکانیسم معیوب حمایت از صادرات

بین ۲۰۰ تا ۲۶۰ میلیارد دلار است و این رقم با جمعیتی برابر با ۳۰ میلیون نفر به دست آمده است، با این شرایط آیا توان مردم مالزی از ما بیشتر است!؟ و همین موضوع درباره ترکیه هم مصداق دارد. این کشورها پیش از آنکه صادرات را برای خود به عنوان یک اولویت درنظر بگیرند، تنها حدود 3 تا 4 میلیارد دلار صادرات داشتند. در این میان این پرسش پاسخی قانع‌کننده نیافته است که چگونه آنها به این حجم از صادرات رسیدند؟
پاسخی که برای این پرسش می‌توان داشت این است که «مکانیسم توسعه، مکانیسم حمایت از صادرات» است. در واقع باید به دنبال رفع گره‌هایی بود که در این سال‌ها به پای صادرات و صادرکنندگان بستند. همه ما باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ایرانیان استحقاق رسیدن به ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات در یک سال را دارند؟ پاسخ نگارنده به این پرسش این است که بله، با توجه به جمعیت و توانی که در این کشور نهفته است، رسیدن به این حجم از صادرات باید اتفاق افتد. البته در این وادی، پشتیبانی از صادرات در رقابت‌های جهانی ضروری است و این مسئله در کشورهای پیشرفته اتفاق می‌افتد و بدون شک این سطح از حمایت‌ها، حضور در رقابت‌های صادراتی را سخت‌تر می‌کند.