کنترل سلامت روان در مواقع بحران

فاطمه فرحمند‪-‬ بهداشت روان یا سلامت روان یعنی سلامت هیجانی و روانشناختی به طوری که فرد بتواند از فکر و توانایی‌های خود استفاده بهینه کند. فردی که بتواند به فشارهای معمول زندگی غلبه کند و یک زندگی مستقل داشته باشد را می‌توان فردی با سلامت روان معرفی کرد. در بحران‌های زندگی از جمله از دست دادن عزیزان، سیل، زلزله و بحران کرونا که در حال حاضر همگان درگیر آن هستند، سلامت روان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. اینکه ما بتوانیم در اوج بحران‌های زندگی به درستی فکر کنیم و تمام توانائی‌های خود را به کار گیریم تا زندگی ما دچار اختلال نشود، نقش سلامت روان را پر رنگ‌تر می‌کند. کسی که در شرایط عادی نیست و سلامت روانش دچار اختلال شده باشد بیشتر از نظر روانی لطمه می‌خورد زیرا آستانه تحمل در این افراد بسیار پایین است و شرایط بحرانی میزان استرس افراد را بالا می‌برد. بالا رفتن ترس و استرس، تحریک پذیری، عصبانیت و گیجی در فرد موجب ایجاد لطمه‌های جبران ناپذیری به دلیل انتخاب‌های نادرست فرد می‌شود. عملکرد فردی که از سلامت روان برخوردار است و با فردی که سلامت روانش دستخوش آسیب شده است متفاوت است. فرد سالم هم خودش تصمیم درستی می‌گیرد و هم می‌تواند به دیگران کمک کند. همچنین فرد سالم اول فکر می‌کند و بعد تصمیم می‌گیرد حتی در بحران‌ها هم می‌تواند تصمیمات عاقلانه بگیرد. اما فردی که سلامت روانش دچار اختلال شده است در شرایط بحرانی دچار گیجی می‌شود و
نه تنها به دیگران که به خود هم نمی‌تواند کمک کند. پس اینکه
در بحران‌ها آمار طلاق، خودکشی، افسردگی و... بالا می‌رود دلیل بر تاب نیاوردن فشارها بر افرادی است که از قبل هم درگیر مشکلات بوده اند. در اینجا ما اهمیت سلامت روان در جامعه پی می‌بریم و هرکدام از اعضای جامعه وظیفه دارند که به فکر حل مشکلات درونی و روانی خود باشند تا بتوانند از مشکلات پیش‌بینی زندگی با سلامت گذر کنند.