ضرورت تولید مسکن


محمدرضا رضایی کوچی

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

مدتی است ایرداتی از سوی کارشناسان به طرح «جهش تولید مسکن» وارد می شود مبنی بر اینکه درکشور با کمبود خانه مواجه نیستیم بلکه با عدم وجود قدرت خرید آن از سوی مردم مواجه هستیم. این نظر درست است، ما در کشور مسکن خالی داریم اما این موارد خانههای لوکس محسوب میشوند؛ خانهای که در طرح جهش تولید مسکن به دنبال آن هستیم واحدهایی هستند که قیمتش متناسب با توان مالی مردم باشد.حال منظور از مردم چه کسانی هستند؟ کارگران، کارمندان و دهکهای پایین که نمیتوانند خانه بخرند. درست است که گفته میشود خانه خالی وجود دارد اما آیا این خانهها به درد اقشار کم درآمد میخورد؟ بنابراین ما باید به سمت تولید مسکن برویم.

کارشناسانی که مطرح میکنند خانه خالی داریم برای چه جامعه هدفی این مطلب را عنوان میکنند؟ درست است که آقای تاجر و پولدار به راحتی می تواند خانه مورد نظرش را خریداری کند اما آن فردی که کارگر و معلم است میتواند خانه خریداری کند؟خیر نمیتواند؛ بنابراین برای او باید خانه ساخت.

برای ساخت خانه برای اقشار کم درآمد باید زمینی ۹۹ ساله، مصالح ساختمانی با قیمت مناسب و تسهیلات ارزان قیمت در نظر بگیریم، نه این که تسهیلات ۱۸ درصد برایش بگذاریم؛ چرا که کسی که در دهک پایین قرار دارد نمیتواند آن را پرداخت کند.

نکته مهم تامین منابع مالی طرح «جهش تولید مسکن» است. بانک ها قرار است ۱۶۰ هزار میلیارد وام دهند، از سوی دیگر یکسری وام هم وجود دارد که قبلا برای مسکن مهر قرار دادیم که درحال باز پرداخت هستند و آنجا هم چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد، مالیات بر خانههای لوکس و خالی هم در میان هست؛ طبق تصمیمی که گرفته شده توافق شد صندوقی تعبیه شود و تمامی این ارقام
در آن واریز شود.سودی هم که برای بازپرداخت این وام در نظر گرفته شده حدود ۱۲ درصد است؛ طبق آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد سود وام بانکی ۱۸ درصد است، سود مسکن مهر ۴ درصد این دو که باهم تلفیق شوند که نهایتا ۱۰ تا ۱۲ ردصد می شود.