تورم در مسیر رکوردشکنی

گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران روز گذشته گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده بهمن‌ماه سال جاری را منتشر کرد. این گزارش همچون گزارش‌های پیشین مرکز آمار، از تداوم روند افزایشی تورم نقطه به نقطه و سالانه حکایت دارد.    * رشد 2 درصدی تورم نقطه‌ای بهمن 99 طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در ماه گذشته با افزایش 9/6 واحد درصدی به 8/66 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش 2/0 واحد درصدی به 7/39‌درصد رسیده است.  منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه ۱۳۹۹ به عدد 2/48 درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 2/48 درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 2/47 درصد است که نسبت به ماه قبل 7/1 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 6/53 ‌درصد بوده که نسبت به ماه قبل 8/3 واحد درصد افزایش داشته است.    * افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه بهمن ۹۹ به 5/2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 7/0 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 2/5 درصد و 1/1 درصد بوده است.  این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 4/2 درصد است که نسبت به ماه قبل 5/0 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 3/3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 6/1 واحد درصد افزایش داشته است.    * افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به 2/34 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.  همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 1/34 درصد و 35درصد است که برای خانوارهای شهری 9/1 واحد درصد و برای خانوارهای روستایی 5/2 واحد درصد افزایش داشته است.    * حرکت تورم به سوی رکوردشکنی روند رو به رشد تورم در ماه‌های اخیر، روندی نگران‌کننده است. رشد تقریبا بدون وقفه تورم شرایط را به گونه‌ای رقم ‌زده که به احتمال بسیار زیاد نرخ تورم، در سال جاری رکورد ربع قرن اخیر را خواهد شکست. این در حالی است که طی سال‌های 97 و 98 هم اقتصاد کشور دچار تورم سنگین شده بود. استمرار تورم بالا در اقتصاد کشور، معیشت مردم را بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر قرار می‌دهد.