چالش استخراج غیرقانونی رمزارز


عباس آشتیانی

رییس کمیسیون رمزارز نظام صنفی رایان های

در حال حاضر وزارت نیرو اعلام میکند ۳۱۰ مگاوات ظرفیت استخراج قانونی رمز ارز و مقداری نیز ظرفیت غیرقانونی در کشور داریم، اما درگیر استخراج غیرقانونی هستیم که دلیل آن وجود قوانین نامناسب در زمینه تعرفه انرژی برای استخراج رمز ارز است. این قوانین نامناسب هیچ ارتباطی به بالا یا پایین بودن تعرفه ندارند، مشکل اصلی متغیر بودن تعرفه است. در همه جای دنیا اگر به طور مثال بگویند قیمت ۲.۵ سنت است، برای تمام ۱۲ ماه سال، برق مورد نیاز را تامین و با همین تعرفه محاسبه میکنند. اما در ایران فرمولی گذاشتند که بر اساس آن ۸ ماه سال دستگاهها میتوانند روشن باشند و ۴ ماه خاموش. در زمستان هم یک ماه خاموشی دیگر وجود دارد و این باعث میشود هیچ سرمایهگذاری در این بخش ورود نکند. البته رقم ۳۱۰ مگاوات برقی که ماینرهای ایرانی و خارجی از آن استفاده میکنند مربوط به سال قبل است و از ۱۳ مرداد سال گذشته که قانون تعرفه انرژی استخراج رمز ارز ابلاغ شد، هیچ سرمایهگذاری جدیدی شکل نگرفته است. وضعیت ناپایدار و متغیر در یک صنعت با ریسکهای بالا و تعرفههای متغیر از جمله مواردی است که فردی برای سرمایهگذاری در این بخش ورود نکرد. در این شرایط کشورهای چین، لهستان، اسپانیا و... که در ایران مشغول فعالیت هستند، جزو گروهی محسوب می شوند که مجوز ۳۱۰ مگاوات را دارند. نتیجه آنکه سرمایهگذاری جدیدی از خارج یا داخل وارد این عرصه نشده و این افراد نیز از آنجا که هیچ چارهای ندارند دستگاهها را روشن نگه میدارند. موقعیت آنها مانند افرادی است که یک تکه یخ در دست دارند و آن یخ در حال آب شدن است. اگر دست نجنبانند آن یخ آب میشود.اکنون ۲۰ درصد از ظرفیت فعلی استخراج رمز ارز، در دست ماینرهای ایرانی است که قبلا در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند و دستگاههایشان به اجبار باید ۴ ماه از سال را خاموش باشد.در این شرایط در صورت تخصیص تعرفه برای واردات، تدوین استاندارد برای تجهیزات که اجرا شده و صدور جواز از سوی وزارت صمت برای ماینینگ، ممکن است مشکلات کمی مرتفع شوند.