قاصدک 24

عرضه پلکانی راهکاری برای آرامش بورس


گروه بورس: یک تحلیلگر بازار سرمایه برخی دستورالعملهای سازمان بورس در بازار را ناشی از هیجان و فشار شبکههای اجتماعی دانست و گفت: بهتر است برای افزایش نقدشوندگی، اجازه عرضه اولیه پلکانی داده شود.

شاخص بورس آرام و قرار ندارد، یک روز سبزپوش میشود و روز دیگر قرمزپوش تا هم ذات خود را به عنوان یک بازار پویا و زنده نشان دهد و هم بازتابی از سیاستها و ریلگذاریهایی باشد که متولیانش به آن دیکته میکنند. روزها است که شاخص بورس با نوسان همراه است و گاهی روند صعودی را در پیش میگیرد و گاه از موضع خود عقب مینشیند و روند نزولی را تجربه میکند.

حال خبرها حکایت از آن دارد که سازمان بورس و اوراق بهادار برای کنترل بیشتر حقوقیها از یک سو و برقراری شفافیت در بازار از سوی دیگر، تصمیم گرفت تا تمامی شرکتهای حقوقی را مکلف کند تا در صورت وجود هر برنامهای برای تجدید ارزیابی داراییها، موضوع را به صورت فوری در کدال منتشر کنند.

در نامهای که به این منظور به شرکتها ارسال شده بود، سازمان بورس تاکید کرده که با توجه به درخواست جمعی از سهامداران در راستای افزایش شفافیت اطلاعات، شرکتها باید موضوع تجدید ارزیابی داراییها را توسط هیئت مدیره خود بررسی و در صورت تأیید انجام تجدید ارزیابی، مراتب را به صورت فوری در سامانه کدال منتشر کنند.

علیرضا کریمیان، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به ارسال این نامه از سوی سازمان بورس به شرکتهای حقوقی میگوید: اگرچه این موضوع اقدام مهمی در راستای شفافسازی اطلاعات و گردش آن در بورس است، اما به نظر میرسد که سازمان بورس به صورت هیجانی و تحت فشار برخی کانالها در فضای مجازی امکان تصمیمگیری خوب و اثرگذارتر برای بازار را ندارد؛ چراکه اگر هدف سازمان بورس، افزایش نقدشوندگی بازار باشد، میتواند در یک گام مهمتر، میزان عرضههای اولیه را افزایش دهد.

وی افزود: در این میان هر سهمی که قرار باشد در بازار عرضه اولیه شود، سازمان بورس میتواند به جای اینکه اجازه عرضه اولیه ۵ تا ۱۰ درصدی را بدهد، عرضه را تا ۳۰ درصد بالا برد و حتی اگر یک شرکت بورسی، امکان عرضه همه این سهم در گام اول را ندارد، عرضههای اولیه را به سمت پلکانی شدن پیش ببرد و شرکتها را مکلف کند تا ظرف ۶ ماه یا یکسال سهم عرضه سهامداران عمده خود را به ۳۰ درصد برساند؛ اینطور میتوان شناوری بازار را بالا برد.

کریمیان گفت: در چنین شرایطی اگر سهم عرضههای اولیه به ۳۰ درصد برسد و سهام در دست مردم باشد، نقدشوندگی بازار هم افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکتهای حقوقی برای عرضه سهام اولیه خود حتی در سقف ۵ درصد هم مقاومت میکنند، گفت: اگر این سقف را برمیداشتند نتیجه بهتری حاصل میشد و شرکتها موظف بودند تا سهام خود را عرضه نمایند.

کریمیان ادامه داد: البته باید توجه داشت که بازار از سال ۹۴ و ۹۵ گارد صعودی به خود گرفته و ذات بازار هم این است که بعد از ۴ تا ۵ سال صعود، یک استراحت یک تا دو ساله داشته باشد؛ همانطور که این روند در گذشته نیز تجربه شده است، به نحوی که پس از دو تا سه سال افت یا صعود، بازار تغییر مسیر داده و در جهت عکس حرکت کرده است؛ به هر حال برخی حقوقیها نیز همین شرایط را در خرید و فروشهای خود لحاظ میکنند و حرکت خود در بازار سرمایه را برنامهریزی مینمایند.

وی افزود: در مقطعی هم فشار فروش حقوقیها در بازار زیاد بود و بعید می دانم حقوقیها حمایت خاصی از بازار انجام دهند مگر این سازمان بورس آنها را مجبور نماید یا اینکه بر روی تک سهم وارد شوند؛ اما به هر حال حقوقیها منتظر هستند تا قیمتها پایینتر بیاید و سهمهای باب میل خود را با قیمت ارزانتر بخرند. کریمیان پیشبینی کرد روند رو به رشد بازار سرمایه از اوایل سال ۱۴۰۰ آغاز شود و در هفتههای باقیمانده اسفند بازار نوسان و عمدتاً سیر نزولی را تجربه نماید.

وی با بیان اینکه سهامداران اگر دیدگاه بلندمدت به بازار سرمایه دارند باید صبر کنند و سهام خود را نفروشند، گفت: اگر سهامدارانی در بازار فعالیت میکنند
که دیدگاه کوتاه مدت به بازار دارند، اکنون بدترین زمان فروش است؛ چراکه اگر قصد معاملات کوتاه مدت را داشتند زمانی که سهام در ۲۰ درصد ضرر قرار داشت، باید
سهم را میفروختند نه اکنون که اکثر سهام ۵۰ درصد ریزش داشته است؛ بنابراین باید دیدگاهها را در بازار سرمایه تغییر و از کوتاه مدت به بلندمدت جابجا کرد تا بتوان سود مناسب را به دست آورد.

روز منفی برای بورس

شاخص کل بازار سرمایه دیروز در حالی در ساعات ابتدایی معاملات تا یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحد صعود کرده بود نتوانست به روند صعودی خود ادامه دهد و در نهایت به رقم یک میلیون و ۲۳۲ هزار واحد رسید.

در معاملات دیروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۵۵۹۷ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۳۲ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم روندی نزولی داشت و با ۶۳۷ واحد کاهش به رقم ۴۳۸ هزار و ۳۲۰ واحد رسید.

معامله گران این بازار ۵۴۷ هزار معامله به ارزش ۵۴ هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال انجام دادند.

ملی صنایع مس ایران و بانک پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه فرابورس نیز روندی منفی داشت و شاخص کل این بازار با ۹۰ واحد کاهش در رقم ۱۷ هزار و ۴۹۹ هزار واحد ایستاد. در این بازار ۴۴۳ هزار معامله به ارزش ۴۵ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال انجام شد.