تسویه کامل مطالبات زعفران‌کاران استان

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی از تسویه کامل و پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات زعفران‌کاران استان که محصول خود را به دولت فروخته‌اند، خبر داد. ایرج ناصری‌ مقدم در گفت و گو با ایرنا درباره طرح حمایتی خرید زعفران در استان اظهار کرد: در اجرای طرح خرید حمایتی زعفران، دولت ۱۲ هزار و ۴۸۳ کیلوگرم از این محصول راهبردی را از کشاورزان خریداری کرد.وی درباره میزان مشارکت زعفران‌کاران در طرح خرید حمایتی زعفران نیز گفت: پنج هزار و ۵۰۰ کشاورز محصول خود را به دولت تحویل دادند که در مجموع میزان مطالبات آنان هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال بود. مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی درباره جزئیات پرداخت مطالبات زعفران‌کاران استان تصریح کرد: با پرداخت ۱۳۰ میلیارد ریال مطالبات باقی مانده زعفران‌کاران نیز با آنان تسویه حساب شد.مدیر سازمان تعاون روستایی استان همچنین 16 بهمن از پرداخت ۷۹ درصد مطالبات زعفران‌کاران استان که محصول خود را به دولت فروخته‌اند، خبر داده بود. ناصری‌ مقدم در این زمینه به ایرنا اعلام کرده بود که «با توجه به پیگیری های انجام شده، ۲۱ درصد باقی مانده مطالبات که معادل ۲۴۰ میلیارد ریال است، طی دو هفته آینده پرداخت خواهد شد.» با پرداخت بقیه مطالبات زعفران‌کاران، مطالبات کشاورزان استان در زمینه خرید حمایتی زعفران به طور کامل تسویه شد.شایان ذکر است، خرید حمایتی زعفران کشاورزان از نیمه آبان امسال تا پایان ۳۰ آذر انجام شد و با توجه به این که در این طرح هدف اصلی، خرید حمایتی محصولات، مدیریت بازار و جلوگیری از کاهش بیش از اندازه قیمت محصول و متضرر شدن کشاورزان بود، میزان خرید، مد نظر نبود و بیشتر حمایت از کشاورز اهمیت داشت. محصول زعفران امسال در دو سطح پوشال مرغوب به ازای هر کیلو گرم ۱۱۰ میلیون ریال و نگین به ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ میلیون ریال خریداری شد. سال گذشته نیز سطح زیرکشت زعفران در خراسان رضوی ۸۷ هزار و ۹۰۰ هکتار بود که از این سطح بیش از ۳۲۰ تُن محصول برداشت شد. امسال نیز ۹۲ هزار هکتار از مزارع خراسان رضوی به کشت زعفران اختصاص یافت. ۱۲۹ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی خراسان رضوی در حوزه تولید زعفران فعالیت دارند.