دعواهای مضحک واکسنی

رقابت تنگاتنگی میان کشورهای توسعه یافته در مورد شروع و اتمام واکسیناسیون شکل گرفته است. این کشورها از تمام ابزارها و امکانات خود بهره می‌برند تا بتوانند با واکسیناسیون تمام مردم خود خیلی سریع به زندگی عادی و طبیعی بازگردند. لطمات اقتصادی کرونا مهمترین و بزرگترین دلیل حاکمان کشورهای فوق، برای رسیدن به این مهم است. اگرچه اقتصاد این کشورها قدرتمند و مستحکم است ولی در مقابل، ویروس عالم گیر هم توانسته بسیاری از کانال‌های اقتصادی را مختل و مسدود کند.
بهرحال از منظر رسانه‌ای و خبری نیز سرعت کشورها و دولت‌ها در واکسیناسیون بسیار با ارزش است. هر روز آمارهای متنوعی در رسانه‌های معتبر دنیا منتشر می‌شود تا جوامع مختلف در جریان قرار بگیرند کدامیک از حکومت‌ها حرف‌شان به شعارهای‌شان نزدیک‌تر است و بیشتر و بهتر به منافع ملی خود می‌اندیشند. ناگفته قابل حدس است که کدام کشورها اکنون در راس واکسیناسیون
قرار دارند.
گزاره بالا آمد تا اشاره‌ای به نامه عجیب نظام پزشکی کشور کنم که در آن ذکر شده بود هنرمندان در اولویت واکسیناسیون قرار گیرند. یکی از هنرمندان طناز کشور پاسخ جالبی به نظام پزشکی داده بود که لب مطلب وی این نکته بود: «مگر اصلا واکسنی هست که حال هنرمندان در اولویت باشند؟َ!» اصل مطلب هم همین بود. بر سر سفره‌ای دعوا شکل گرفته و مدعیان بر سر و کله هم می‌کوبند که در آن طعامی نیست! مگر چقدر واکسن رسیده که گروه‌ها و صنوف مختلف به صف شده و شروع به نامه نگاری کرده اند؟ هر چند نظام پزشکی موضع خود را تعدیل کرد ولی واقعیت آن است این درگیری‌ها بین مسئولان این شائبه را مطرح می‌کند که نکند محموله واکسنی خاص با برندی مشهور وارد کشور شده مخصوص سفارش شده‌ها و مردم از آن بی‌اطلاع هستند.

آن مقداری که تاکنون از روسیه وارد شده کفاف بخش درمان را هم نمی‌دهد چه برسد به مردم. حتی این اندازه از واکسن قادر نیست کادر درمان مربوط به مراقبت‌های ویژه را هم پوشش دهد. یعنی باید باز هم از روسیه واکسن وارد شود تا بشود بخش درمان را به صورت کامل حداقل یک نوبت واکسینه کرد. واکسن‌های ساخت داخل نیز هنوز خیلی مانده تا به تولید انبوه برسند. آن واکسن ایرانی –کوبایی نیز هنوز در مراحل آزمایش و تست است. یعنی می‌توان حدس زد در برنامه واکسیناسیون نیز ایران از کشورهای توسعه یافته تا اینجا عقب است! خب در چنین شرایطی این دعواهای واکسنی به واقع مضحک است! بهتر است با این حواشی ذهن مردم را مشغول
نکنیم!