مجلس رو در روی روحانی


گروه سیاسی کورش شرفشاهی: پس از مصوبه مجلس و الزام دولت به اقدامات تدریجی عقب نشینی از برجام، فرصتی به آمریکا داده شد تا تحریمها لغو و بازگشت به برجام صورت گیرد. اما با وجود گذشت چندین ماه از روی کار آمدن بایدن، در عمل اتفاق خاصی رخ نداده و همچنان تحریم ها پابرجا باقی مانده است. از آنجا که مصوبه مجلس گام به گام در حال اجرا بود، خروج از پروتکل الحاقی در ۵ اسفند می بایست اجرا شود که با نزدیک شدن به این تاریخ، خروج از پروتکل الحاقی با واکنش های بسیاری رو به رو شد و کار بدینجا رسید که رافایل گروسی درخواست سفر به ایران را مطرح کرد. در جریان این سفر، گروسی با رییس سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد. گروسی پس از بازگشت از سفر یک روزه به ایران و مذاکره با مقامات ایرانی نتایج این سفر را مثبت ارزیابی کرد. مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از بازگشت از ایران اعلام کرد:بعد از مذاکرات و مشورتهای فشرده با ایران به نتایج بسیار مثبتی رسیدیم. اساسا آنچه توافق کردیم عبارتست از اینکه ایران همچنان برنامه نظارت بر فعالیتهای هستهای را ادامه دهد.در عین حال آژانس همچنان برای سه ماه فعالیتهای راستیآزمایی خود را ادامه میدهد.این تفاهم فنی ما را به جایی میرساند که مذاکرات سیاسی انجام شود. گروسی افزود:متأسفانه پروتکل الحاقی لغو خواهد شد اما ما روی یک ترتیبات خاص دوطرفه تفاهم کردیم که بتوانیم از این دوران پلی بزنیم به حفظ نظارت آژانس. دسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم. در واقع به یک راه حل موقت رسیدیم.آنچه تغییر میکند بازه زمانی فعالیتهای آژانس خواهد بود اما تعداد بازرسان کاهش نمییابد و بازرسیهای سرزده امکانپذیر است. امنیت ملی:

توقف نظارتهای فراپادمانی

در این رابطه سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران" افزود: در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آن که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است. کیوان خسروی گفت: در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، برموضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.وی گفت: اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس ونظارتهای پادمانی آن بر اساس چارچوب های قانونی ادامه خواهد داشت.

تفاهم نامه ایران و آژانس

این در حالی است که در جریان این سفر تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفت که سازمان انرژی اتمی توضیحاتی در این زمینه ارایه کرد: سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد.در گفتوگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد بطوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است. در ادامه این توضیحات آمده است:ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد. در ادامه آمده است: مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند.

معرفی رئیسجمهور به قوه قضائیه

پس از این توافقنامه، نمایندگان مجلس یازدهم واکنش های جدی نشان دادند و نمایندگان در صحن علنی مجلس اعمال ماده ۲۳۴ آئیننامه داخلی مجلس نسبت به مقامات دولتی مسئول در اجرای قانون «اقدام راهبری برای لغو تحریمها» را تصویب کرد. به گزارش ایلنا، پس از پایان سخنان نمایندگان در واکنش به بیانیه شب گذشته مشترک میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به ایران، به امضا رسید؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی نامهای به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ نسبت به رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین از اجرای این قانون به قوه قضائیه شد.در جریان این رای گیری که کمتر ۱ دقیقه به پایان رسید، از ۲۳۹ نماینده حاضر، ۲۳۴ با شرکت در رای گیری و ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع با این درخواست موافقت کردند.

اقدام غیر قانونی

اما این مصوبه در حال بررسی بودجه با واکنش هایی رو به رو شد به نوعی که نماینده ادوار مجلس گفت: طبق قانون زمانی که بودجه در دستور کار قرار میگیرد، هیچ لایحه یا طرح دیگری را نمیتوان در دستور قرار داد و ظاهراً مجلس خود را فراتر از قانون میداند و قانون را برای خود لازم الاجرا نمیداند. این اقدام مجلس مسبوق به سابقه نبوده و در زمانی که بودجه بررسی میشود دستور دیگری نمیتواند مطرح شود.داریوش قنبری در گفتوگو با ایلنا افزود: دولت براساس منافع ملی عمل میکند و سیگنالهایی برای رفع تحریمها ارسال شده است، مکانیزم ماشه غیرفعال شده و تردد دیپلماتهای ایرانی در آمریکا برطرف شده است و صحبت از احیای برجام است اما متأسفانه به نظر می‎رسد عدهای در داخل کشور، این اقدام را در راستای منافع جناحی خود ارزیابی نمیکنند و از این موضوع ناراحت و ناراضی هستند.این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: با توجه به نگاهی که در مجلس وجود دارد و با توجه به مسائل انتخاباتی بعضی از افراد تمایل ندارند که در دولت کنونی قضیه هستهای حل شود و هدفشان این است که این مشکلات به آینده موکول شود. عضو حزب مردم سالاری گفت: به نظر میرسد که مصوبه مجلس اگر برای تقویت قدرت چانهزنی دولت بوده مفید است اما اگر با اهداف دیگر تصویب شده است، خطرناک خواهد بود.وی گفت: در شرایطی که از قبل نیز قابل پیش بینی بود که دولت بایدن به برجام بازگردد، عده ای دنبال این بودند که در کنار دولت قرار بگیرد؛ من فکر میکنم مخالفت مجلس نباید به حدی جدی باشد که مانع تحقق اهداف دولت شود.