نمکی: اسم من را بگذارید مدیرکل مرده شور خانه !

وزیر بهداشت ضمن انتقاد شدید از بی تفاوتی ها نسبت به پروتکل های بهداشتی، گفت: من وزیر خبر ندارم چه کسی می آید و بیرون می رود. فقط شدم ته رودخانه، زخمی و جنازه جمع کن. به جای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه. نمکی  گفت: از مدت‌ها قبل در ویدئوکنفرانس و نامه اعلام کرده‌ام که  خودتان را برای یکی از سخت‌ترین یورش‌های ویروس جهش‌یافته آماده کنید. امروز دیگر ویروس موتاسیون‌یافته منحصر به یک نقطه نیست، بلکه همه جا می‌شود آن را یافت. نمکی هشدار داد: آلمان کشور کمی نیست در مقابل مسائل بهداشتی درمانی، اما به زانو درآمد. نه گستردگی اقلیم ما را دارند و نه کم بضاعتی اقتصادی ما را. ما داریم فریاد می‌زنیم که اپیدمی گرفتارمان می‌کند، چرا گوش نمی‌کنید؟ این‌طور که نمی‌شود مملکت اداره کرد. چقدر باید فریاد بزنم و بگویم. چقدر باید خجالت بکشم از پزشک و پرستار و علوم آزمایشگاهی و بقیه.