مالکان‌ واحدهای مسکونی لوکس مالیات می‌دهند

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با میزان تعیین شده برای مالیات بر دارایی (سالانه) واحدهای مسکونی لوکس و باغ ویلاهای گران موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی 11 تبصره 6،  در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی لوکس و باغ ویلاهای گران‌قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل۱۰۰ میلیارد ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر محاسبه می‌شود:
۱-۱- نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال یک در هزار
۱-۲- نسبت به مازاد ۱۵۰میلیارد ریال تا ۲۰۰ میلیارد ریال دو در هزار


۱-۳- نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال سه در هزار
۱-۴- نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار
۱-۵- نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا پنج در هزار