تنها فرصت باقیمانده برجام

حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه تحلیلگر مسائل سیاسی آنچه مشخص است، برجام احیا خواهد شد منتها اینکه هر کدام از طرف‌ها سعی می‌کنند که با بهترین شرایط برجام را احیا کنند. طرف ایرانی طبیعتا سعی می‌کند به جای اینکه به یکسری امتیازات کوچک دلخوش شود، عملا گام‌های عملی و جدی در برداشته شدن تحریم‌ها شکل بگیرد و در قبال آن گام‌ها بتواند بازگشت از گام‌های برداشته شده را در دستور کار قرار دهد. بعد از اینکه چالش دو طرف به اوج رسید یعنی حتی کشورهای اروپایی هم نگران شدند و اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدند که اگر در این موضوع مداخله مثبت یا میانجی‌گرایانه نداشته باشند، امکان اینکه برجام دچار سکته‌ای شود که دیگر حتی به شرایط بدتر از زمان ترامپ هم برسد، وجود دارد لذا بعد از آن دیپلماسی دوباره به جریان افتاد و طرفین سعی کردند مواضع خودشان را متعادل کنند. از طرفی به نظرم بخشی از مواضع تند طرفین ایرانی و آمریکایی با هدف جلوگیری از انتقادهای داخلی صورت می‌گیرد وگرنه جریان دیپلماسی پیش‌تر از بن‌بست ادعایی است که در موضوع برجام نمایش داده می‌شود. فلذا با محاسبه سنت حاکم در مناسبات ایران و آمریکا به نظر می‌رسد که شرایط برجام به حادی دوران ترامپ نیست. در عین حال به نظر می‌رسد برخی مواضع مبنی براینکه سطح غنی‌سازی بالاتر رود، موضع اصلی نظام نیست، هرچند یکی از مباحثی که در کشور وجود دارد این است که در صورتی که عملا دیگر امیدی به احیای برجام نباشد، کشور برنامه‌های هسته‌ای خود را در موضوعات مختلف گسترش دهد و در این‌باره به‌طور طبیعی نوعی اجماع وجود دارد. از جمله تولید سوخت 60 درصد تا اینکه عملا به دنیا ثابت شود ایران مسیر بازگشت‌ناپذیری در زمینه هسته‌ای به کار گرفته و به‌هرحال فناوری هسته‌ای خود از جمله سوخت کشتی‌ها و زیردریایی‌ها را با این سوخت دنبال می‌کند... ادامه صفحه 2