میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده اعلام شد

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار سرانجام با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین ماه سال آینده با افزایش ۷۴۵ هزار تومانی به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برسد.
از دیگر مصوبات دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حق مسکن بود که در صورت تصویب در هیئت وزیران اعمال می‌شود.
اصغر آهنی‌ها؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس خبر داد: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت توافق کردند حداقل حقوق کارگران برای سال آینده با 39 درصد افزایش نسبت به سال 99 به رقم 26 میلیون و 554 هزار و 935 ریال برای مزد ماهانه برسد؛ همچنین مزد سایر سطوح قرار شد با 26 درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه 82 هزار و 785 ریال یا ماهانه دو میلیون و 483 هزار و 555 ریال اضافه شود.
به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بن کارگری از 400 هزار تومان به 600 هزار تومان، حق مسکن از 300 هزار تومان به 600 هزار تومان و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با 39 درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حدود چهار میلیون و 200 هزار تومان در ماه خواهد بود.

فرامرز توفیقی و آیت اسدی دو نماینده کارگران در شورای عالی کار هم افزایش 39 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده در جلسه شورای عالی کار را تأیید کردند.
آیت اسدی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مزد سایر سطوح کارگران از قرار 26 درصد افزایش پایه به علاوه یک رقم ثابت که روزانه 82 هزار و 785 ریال یا ماهانه دو میلیون و 483 هزار و 555 ریال خواهد بود. همچنین پایه سنوات از 100 هزار تومان به 140 هزار تومان افزایش می‌یابد که 40 درصد افزایش خواهد داشت؛ چون بعد متوسط خانوار طبق گزارش مرکز آمار 3.3 نفر است، لذا حق اولاد برای 1.3 فرزند سه میلیون و 452 هزار و 141 ریال یا برای هر فرزند دو میلیون و 655 هزار و 493 ریال و در مجموع دریافتی یک کارگر برای سال آینده ماهانه حداقل 41 میلیون و 907 هزار و 77 ریال خواهد بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: تعداد کارگران بیمه شده اصلی در کشور طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی 14 میلیون و 700 هزار هستند.
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ‌اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بالای چهار میلیون تومان خواهد شد. بخش مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیئت وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت می‌شود و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد.
همچنین حمیدرضا سیفی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: دستمزد سال ۱۳۹۹ حدود ۵۱ و نیم درصد سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داد ولی افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد، ۶۱ درصد سبد معیشت کارگران برای سال آینده را پوشش می‌دهد.
گفتنی است، کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد در حالی که این رقم سال گذشته چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان اعلام شده بود.
سایر اخبار این روزنامه