بیم و امید دستمزد ۱۴۰۰

نماینده کارگران در شورای عالی کار، در واکنش به مصوبه دو شب قبل این شورا ابراز امیدواری کرد که به‌ بهانه افزایش دستمزد قیمت‌ها افزایش نیابد و نهادهای ناظر به این موضوع توجه کنند. نماینده کارفرمایان نیز با بیان این که مصوبه مذکور 61 درصد سبد معیشت کارگران را پوشش می دهد، اظهار کرد: بنگاه های کوچک ما قطعاً با مشکلاتی روبه رو خواهند شد که امیدواریم با حمایت دولت تعدیل نیرو اتفاق نیفتد.درحالی که بسیاری از کارگران  و نمایندگان آن ها  معتقدند با توجه به افزایش تورم، عملا حقوق ماهیانه دردی از آن ها دوا نمی کند  برخی  دیگر از کارشناسان هر گونه افزایش زیاد در حداقل دستمزد را منتهی به ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران  یا توسعه قراردادهای غیررسمی کار می دانند. پرونده مزد 1400، برخلاف سال گذشته، زودتر بسته شد. طبق مصوبات دو شب قبل شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران با 39 درصد افزایش به دو میلیون و 655 هزار تومان افزایش یافت. حداقل دستمزد ماهیانه در سال گذشته  یک میلیون و 910 هزار و 427 تومان  بود.این رقم متاسفانه قابل توجه بخش بزرگی از نیروی کار خواهد بود چرا که برخلاف قانون مولفه هایی مانند بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد  را دریافت نمی کنند. در هر حال، این سه مولفه نیز به ترتیب 50، 50 و 39 درصد افزایش یافتند تا حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه رسماً به 3 میلیون و 700 هزار تومان برسد. اگر حق اولاد و پایه سنوات را هم به این رقم اضافه کنیم و کسر مالیات و بیمه را هم در نظر نگیریم، یک خانواده کارگری سه نفره تقریباً دریافتی معادل 4 میلیون و 100 هزار تومان خواهد داشت. نماینده کارگران: امیدواریم قیمت ها به بهانه دستمزد چند برابر نشود در این حال دیروز، نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره مصوبه شورای عالی کار اظهار نظر کردند. به گزارش تسنیم، علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان این که به‌ دلیل مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد به‌ ناچار این رقم را پذیرفتیم،تصریح کرد: تأثیر افزایش دستمزد کارگران روی نرخ تورم کمتر از 4 تا 5 درصد است. امیدواریم به‌بهانه افزایش دستمزد قیمت‌ها افزایش نیابد و نهادهای ناظر به این موضوع توجه کنند. دستمزدی که تعیین شد به هیچ عنوان حداقل‌های زندگی کارگران را تأمین نمی‌کند و نمایندگان کارگران از مبلغ تعیین‌شده دستمزد رضایت ندارند. نماینده کارفرمایان: امیدواریم با حمایت دولت تعدیل نیرو اتفاق نیفتد از سوی دیگر حمیدرضا صیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی درباره دستمزد 1400 گفت: نظر کارفرمایی برای افزایش مزد 34.2 درصد مطابق نرخ تورم بود اما 5 درصد بالاتر از تورم دستمزد را افزایش دادیم. این عدد حدود 61 درصد سبد معیشت را پوشش می دهد. وی ادامه داد: با افزایش 39 درصدی که روی پایه حقوق انجام شد کمی هم به نفع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شد. با این حال بنگاه های کوچک ما قطعاً با مشکلاتی روبه رو خواهند شد که امیدواریم با حمایت دولت تعدیل نیرو اتفاق نیفتد. صیفی درباره این که برخی می گویند افزایش قدرت خرید کارگران به نفع کارفرمایان است، گفت: 50 درصد اقتصاد را خدمات، 32 درصد را صنایع و بقیه موارد را کشاورزی تشکیل می دهد. بنابراین بسیاری بنگاه ها دچار مشکل می شوند.