رئیسی: کسی نمی‌تواند ادعای مالکیت بر جنگل‌ها و رودخانه‌ها داشته باشد

رئیس قوه قضاییه دیروز در جریان سفر استانی به مازندران،  درباره موضوع مورد مناقشه ماه‌های اخیر پیرامون مالکیت جنگل‌های آق‌مشهد در هیرکانی تاکید کرد که وقفی بودن جنگل‌های آق‌مشهد، تاکنون اثبات نشده است. آیت‌ا... سید ابراهیم رئیسی با بیان این‌که وقف فرع بر مالکیت است و واقف تنها زمانی می‌تواند ملک خود را وقف کند که مالکیتش بر آن ملک اثبات شده باشد، گفت: جنگل‌ها و رودخانه‌ها جزو انفال متعلق به دولت هستند و منافع آن برای مردم خواهد بود و هیچ‌گاه شخصی نمی‌تواند مالکیتی بر جنگل‌ها و رودخانه‌ها داشته باشد. آیت‌ا... رئیسی که در جمع اهالی روستای آق‌مشهد سخن می‌گفت، افزود: اصل مالکیت واقف جنگل‌های آق‌مشهد مورد تردید جدی است و در بررسی‌های متعدد کارشناسی، تاکنون مالکیت واقف و بالتبع موقوفه بودن این جنگل‌ها برای ما اثبات نشده است، البته تصمیم نهایی در این خصوص توسط دیوان‌عالی کشور اتخاذ خواهد شد.به گزارش میزان، گفتنی است در معاونت قضایی قوه قضاییه رسیدگی به پرونده اختلاف بین روستاییان، سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف در خصوص وقفی بودن بیش از ۵ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد ساری، مدتی قبل با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه شروع شده بود که  رئیس قوه قضاییه دیروز از در مراحل پایانی بودن این پرونده خبر داد.