ایرادات شورای نگهبان به بودجه 20 مورد بود، نه 120 مورد

احتراما درپی انتشار گزارشی با تیتر«پرایرادترین لایحه بودجه به مجلس بازگشت» در صفحه 14 شماره 7587 مورخ 23 اسفند 1399 درآن روزنامه محترم، لطفا دستور فرمایید وفق ماده 23 قانون مطبوعات کشور، جوابیه زیر در همان صفحه در ستون وسط و با همان اندازه تیتر به چاپ رسیده و در سایت روزنامه ایران به آدرس ION.IR نیز بازنشر شود.
علیرضا شریفی، مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی‌

متأسفانه روز شنبه 23 اسفند 99، گروه اقتصادی روزنامه ایران در گزارشی سرتاسر پر از اشکال محتوایی، مواردی درباره لایحه بودجه 1400 کل کشور مطرح کرد که نشان از ناآشنا بودن نویسنده یا نویسندگان آن با مفاهیم اولیه بودجه‌نویسی و روند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی داشت. در این گزارش 2 هزار و 200 کلمه‌ای، بیش از انگشتان دو دست مطالب خلاف واقع به چاپ رسیده بود که به صورت کلی از سوی روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به موارد مطرح شده به شرح زیر پاسخ داده شده است:

1- عجیب است روزنامه رسمی دولت که باید با مفاهیم حقوقی آشنا باشد یا دست‌کم از مشورت حقوقدان‌ها که تعدادشان در دولت محترم کم هم نیست، استفاده کند، تفاوت «ایراد» و «ابهام» را نمی‌داند و در گزارشی سراسر مغالطه مدعی شده که شورای محترم نگهبان 120 «ایراد» به مصوبه مجلس درباره بودجه گرفته است. این در حالی است که کل ایرادات این شورا 20 مورد بوده که تعداد آن تقریباً به اندازه تعداد ایرادهایی است که شورای محترم نگهبان، سالانه نسبت به بودجه مطرح می‌کند و سپس در یک فرایند حقوقی توسط کمیسیون تلفیق و در صحن علنی مجلس رفع می‌شود. کمااینکه نمایندگان مردم در مجلس این ایرادات جزئی را در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24 اسفند 99 مجلس نهایی و مصوب کردند.
2- جهت اطلاع از نوع فرایندهایی که برای تصویب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه کشور انجام می‌شود، شایسته است روزنامه محترم ایران بداند که فرایند تصویب بودجه به گونه‌ای است که اصل لایحه توسط دولت ارائه می‌شود و از قضا بخش قابل‌ توجهی از ایرادها و ابهام‌های مطرح شده شورای نگهبان به همین لایحه ارسالی دولت بر‌می‌گردد. این لایحه پس از آن‌که به دست مجلس رسید، بعد از تصویب و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه به صحن علنی می‌رود و نهایتاً پس از اظهارنظرهای مختلف نمایندگان پیشنهاد‌دهنده، موافقان و مخالفان، اظهارنظر تخصصی کمیسیون تلفیق و اظهارنظر نمایندگان سازمان برنامه و بودجه که زیرمجموعه دولت است، به تصویب مجلس رسیده و سپس این مصوبات به شورای نگهبان ارسال می‌شود. پرواضح است که در این کار جمعی که از دولت شروع شده و در مجلس و با هماهنگی دولت ادامه یافته، بخشی از کار نیز بر‌عهده شورای نگهبان باشد. لذا پرداختن به یک فرایند تا زمانی که آن فرایند تکمیل نشده اقدامی خلاف منطق و به مصداق پیشگویی است که منطقاً باید از مباحث حقوقی و فنی به دور باشد و در شأن یک رسانه رسمی وابسته به بودجه عمومی کشور نیست که مطالبی خلاف واقع را علیه بخشی از دستگاه‌های رسمی کشور، در قالب پیشگویی مطرح کند.
3- بخشی از ایرادات شورای محترم نگهبان به لایحه بودجه به دلیل استفاده از عبارت‌های غیر‌فارسی است که این عبارات عیناً همان عبارتی که دولت در لایحه بودجه آورده بود و هم‌اکنون شورای نگهبان به آن ایراد رسم‌الخط فارسی گرفته است. پیشنهاد می‌شود اگر این مسأله برای روزنامه وابسته به دولت مسأله‌ای مهم و دارای ارزش خبری است، در گزارشی جداگانه تذکرات جدی به هیأت دولت بدهد تا در عمر باقی‌مانده خود در لوایح ارسالی به مجلس رسم‌الخط فارسی را رعایت کند. همچنین اینکه شورای نگهبان به نرخ «ای.‌تی.‌اس» ایراد گرفته نیز، ارتباط مستقیمی با لایحه دولت دارد، خوب است روزنامه ایران پاسخ این ایراد را از دولت محترم جویا بشود؛ نه اینکه با بزرگنمایی ایرادهایی که بسیاری از آنها با تغییر عبارت با اصلاح جزئی برطرف شد، به دنبال بهره‌برداری سیاسی و فضاسازی علیه نمایندگان برخاسته از رأی مردم باشد.
4- شایسته است مخاطبان و خوانندگان محترم روزنامه دولت بدانند در حالی که لایحه بودجه 1399 کل کشور به دلیل شرایط کرونایی در مجلس گذشته (دوره دهم) بررسی خاصی شد و با حکم حکومتی به اجرا درآمد، اما مجلس یازدهم به دلیل اهمیت بالای بودجه و تأثیر مستقیم آن در زندگی و معیشت مردم، ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، جلسات علنی متعددی برای بررسی بودجه برگزار کرد و طی هفته‌های متمادی به صورت سه شیفت که گاهی تا ساعت 23 شب نیز به طول انجامید، برای اعمال اصلاحات لازم به نفع معیشت مردم اهتمام جدی داشت. هرچند این اصلاحات به اندازه‌ای نبود که نمایندگان مردم را راضی و بودجه را بودجه مطلوب مجلس کند، چرا که این اصلاحات متناسب با توان اجرایی و ظرفیت دولت انجام شده تا دولت قادر به انجام آن باشد.