اخبار کوتاه


در واکسیناسیون کرونا شفاف عمل کنید

رییس جمهوری پس از دریافت گزارش اقدامات انجام شده در مسیر تهیه و تامین واکسن مطمئن از کشورهای روسیه، چین و هند، به وزیر بهداشت، دستور داد همانطور که در یک سال گذشته تلاش شده با ایجاد شفافیت و اطلاعرسانی و ارائه آمار دقیق از میزان شیوع و نحوه مقابله با این بیماری به عنوان یکی از اصول و استانداردهای پذیرفته شده جهانی در فرایند مقابله با پاندمی کووید۱۹ به عنوان یک اقدام اطمینان بخش عمل شود، درخصوص واکسیناسون نیز به همین شیوه اقدام شود. حسن روحانی تاکید کرد: ضروری است که ملت شریف طبق سند ملی تصویب شده درخصوص عملیات واکسیناسیون، در جریان جزییات این اقدام بزرگ نیز قرار گیرند و با ایجاد شفافیت در این خصوص گامی دیگر در راستای اهتمام به دسترسی آزاد به جریان اطلاعات در دولت تدبیر و امید برداشته شود تا از بروز هرگونه تردید و ابهامی در این زمینه جلوگیری شود. وی تاکید کرد: اینکه توانستهایم در شرایط سخت و نفسگیر جنگ اقتصادی دشمن، هم در زمینه تحقیق و تولید واکسن داخلی و هم تهیه و تامین واکسن خارجی مورد نیاز کشور عملکرد موفقی داشته باشیم، از افتخارات ملت ایران است.

 

رئیس جمهور از میان رجال سیاسی باشد نه نظامی

سخنگوی حزب اعتماد ملی در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان درباره حضور نظامیان در انتخابات بیان کرد: این اولین بار نیست که آقای کدخدایی قانون را زیر پا میگذارد؛ اتفاقاً قانون اساسی صراحت دارد که رئیس جمهور از میان رجال سیاسی انتخاب شود نه رجال نظامی. فرد نظامی پس از استعفا از فرماندهی پادگان یا یگان نظامی، همچنان فردی نظامی است. به عنوان مثال نظامیانی که اخیراً برای شرکت در انتخابات استعفا دادهاند، کارکرد سیاسی و سابقه سیاسی ندارند و اساساً رجال نظامی هستند. اسماعیل گرامی مقدم در گفتوگو با ایلنا افزود: ممنوعیت ورود نظامیان به عرصه سیاست علاوه بر وصیت حضرت امام، یک مسئله قانونی است. آقای کدخدایی پاسخ بدهند آیا در قانون تصریح شده که نظامیان میتوانند رئیس جمهور بشوند یا خیر؟ اگر امروز واژهها در قانون اساسی تعریف دیگری پیدا کرده بحثی دیگر است اما آنچه که ما از مرّ قانون استنباط میکنیم، این است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید رجال سیاسی باشند و این موضوعی روشن است. سخنگوی اعتماد ملی گفت: در صورتی که حسن خمینی وارد صحنه انتخابات شود، شور و هیجان در انتخابات ایجاد خواهد شد.