واکسن «فخرا» رونمایی شد

فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن فخرا با تزریق این واکسن کرونا به فرزند شهید فخری‌زاده با حضور وزرای دفاع و بهداشت و همچنین همسر شهید فخری‌زاده رونمایی شد.
به‌گزارش خبرگزاری صدا‌وسیما، واکسن فخرا برگرفته از نام شهید فخری‌زاده، در مجموعه سپند- وابسته به وزارت دفاع - طراحی و تولید شده است. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو دراین باره گفت: این واکسن با فناوری ویروس غیرفعال شده به‌صورت صددرصد داخلی در مجموعه سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در وزارت دفاع، مراحل چهارگانه مطالعه حیوانی و پیش بالینی خود را با موفقیت طی کرده و مجوز کمیته اخلاق و سازمان غذا و دارو برای شروع کارآزمایی بالینی و تست انسانی را دریافت کرده است. وی گفت: بعد از پایان مراحل سه گانه فاز یک کارآزمایی بالینی این واکسن و تأیید نتایج، به نظر می‌رسد تا اواخر تابستان در مسیر تولید انبوه و توزیع و مصرف عمومی قرار گیرد.