تقدیر از پرداخت تسهیلات "سپهر سلامت" بانک صادرات ایران


گروه بانک و بیمه: استاندار مرکزی از بانک صادرات ایران به پاس پرداخت تسهیلات «سپهر سلامت» و همکاری با بخش بهداشت و درمان این استان قدردانی کرد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیدعلی آقازاده با ارسال لوح سپاسی به مدیرشعب بانک صادرات استان مرکزی، از مدیران و کارکنان این بانک برای پرداخت تسهیلات «سپهر سلامت» و همکاری و مساعدت با کادر درمان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان در ایام شیوع کرونا قدردانی کرد. سیدعلی آقازاده در بخشی از متن این تقدیرنامه خطاب به ناصر کریمی حاجیخادمی آورده است: «گام نهادن در مسیر شکوفایی و رونق اقتصادی، مرهون سعی و تلاش انسانهایی است که با تعهد و بهرهگیری از علم و مدیریت، به عرصه مبارزه با مشکلات قدم نهاده و تهدیدات را به فرصت تبدیل و موانع و مشکلات موجود بر سر راه توسعه کشور را با بکارگیری تجربه و خلاقیت، برطرف میسازند.
بدینوسیله خدمات ارزشمند و اهتمام شایسته
و ثمربخش جنابعالی در پرداخت تسهیلات سپهر سلامت به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان را ارج نهاده و مراتب قدردانی و سپاس خود را ابراز مینمایم.» بانک صادرات استان مرکزی پس از شیوع کرونا و در عمل به مسئولیت اجتماعی خود در سال ١٣٩٩، بیش از ٢٢٠٠ فقره تسهیلات به میزان ٢٢٠٠ میلیارد ریال در قالب طرح «سپهر سلامت» به کادر درمان و کارکنان بخش بهداشت و درمان این استان تسهیلات پرداخت کرده است.

«شاهکار» تراکنش در صاپ

در خبری دیگر از بانک صادرات ایران:
خدمت جدید «شاهکار» برای افزایش امنیت و انطباق کد ملی متصل به شماره موبایل استفادهکنندگان از اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران (صاپ) راهاندازی شد.

سرویس «شاهکار» برای افزایش امنیت و انطباق کد ملی متصل به شماره موبایل استفادهکنندگان از اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران (صاپ) راهاندازی شد که با استفاده از آن امکان تراکنش برای کاربرانی که شماره موبایل و


کد ملی آنها با شماره درج شده در نرمافزار صاپ یکسان باشد، فراهم است.

استفادهکنندگان از صاپ که کدملی و شماره موبایل آنها با کدهای درج شده در صاپ انطباق ندارد، لازم است با مراجعه به بخش منوی این اپلیکیشن نسبت به اصلاح
اطلاعات خود اقدام کنند.

همچنین درج اطلاعات اتباع خارجی در گزینه مذکور در نسخه جدید صاپ در دستور کار است.

اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران (صاپ) با قابلیتهای جدید برای رفع نیازهای بانکی متنوع هموطنان در مواجهه با محدودیتهای ناشی از شیوع بیماری کرونا منتشر و در سایت بانک صادرات ایران به نشانی www.bsi.ir در
دسترس است.