روزنامه ایران با یاد و گرامیداشت تمام درگذشتگان سال 99 و آرزوی دوری کرونا، سال جدید را به همه تبریک می‌گوید