ناکارآمدی مسئولان ریشه مشکلات اقتصادی


رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در سال نخست فعالیت خود توانست گامهای اساسی در موضوع بودجه بردارد و توفیقات خوبی در حوزه سلامت، معیشت مردم و تولید و اشتغال در تعیین اعتبار و بعد نظارتی به دست آمده است.محمدباقر قالیباف در آئین واگذاری ۴ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی به مددجویان گفت: اگر شاهد مشکلات اقتصادی هستیم و باعث شده تا بخشی ازمردم به زحمت افتاده و و فقر بر زندگی آنها سلطه پیدا کند، نتیجه ناکارآمدی ما مسوولان است.وی افزود: نباید این ناکارآمدی و مشکلات را گردن کسی بیاندازیم چرا که همه ما در دنیا و آخرت در برابر یکایک مردم مسوولیم و موظفیم تا با استفاده از ظرفیتهای کشور، مشکلات را برطرف کنیم. وی مهمترین اصل را واگذاری امور به مردم دانست و افزود: امروز باید با کمک مردم، آن ها را در صحنه مجاهدت فقرزدایی و توانمند سازی دخیل کنیم، فرق ما به عنوان یک کشور اسلامی با دیگر کشورهایی که مبتنی بر فرهنگ غرب هستند این است که آن ها بیشتر به دنبال فردمحوری هستند و ما در تمام امور و مواسات باید از حضور مردم به عنوان یک حرکت اجتماعی استفاده کنیم. قالیباف افزود: پیروزی انقلاب با تکیه بر دو رکن سنت های الهی و مردم باوری به پیروزی رسید و قطعا ریشه کنی فقر و حل مشکلات اقتصادی هم با همین دو رویکرد قابل انجام است که البته این امر بدان معنا نیست که مسوولان از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند.وی گفت: برای انجام امور کشور باید از ابزارهای روز جهان استفاده کرد تا با استفاده از هوشمندسازی و شفافسازی در کنار مردم داری، با کمترین هزینه، بیشترین کارآمدی را دنبال کنیم. رئیس مجلس تصریح کرد: قبل از پیروزی انقلاب تا امروز، تمامی حرکت هایی که مبتنی بر سنت الهی و مردم محوری انجام شده، با موفقیت همراه بوده است و هر جا که خواسته و ناخواسته مردم حذف شدند، در حل مشکلات ناموفق بودهایم.وی با تأکید بر اصل توانمند سازی مددجویان کمیته امداد گفت: سازمان کمیته امداد باید از درون روز به روز کوچکتر شود و هزینههای خود را به حداقل برساند که اگر چنین کاری انجام نشد، در مسیر درستی حرکت نکردهایم. قالیباف تصریح کرد: کمیته امداد برای توفیق در امور باید از درون تشکیلات خود را از نظر کمیت کوچک کرده و هزینههای خود را به حداقل برساند و روز به روز از تعداد مددجویان بکاهد در این صورت است که به توفیق دست یافته است.وی گفت: بزرگ شدن خانواده مددجویان نشانه ضعف کار بوده و افتخار به حساب نمیآید.قالیباف، حفظ سرمایههای اجتماعی جامعه را اولویت مسوولان اعلام کرد و افزود: حفظ اعتماد مردم و خیرین و نیز حفظ اعتماد مددجویان، مهمترین اصل مسوولان است تا آنان به راحتی به مسوولان برای ادامه زندگی تکیه کنند.