شرق‌گزینی و غرب‌گریزی ممنوع!

امید فراغت روزنامه‌نگار ایرانِ ۱۴۰۰ باید در فضای روابط بین‌الملل همه جانبه‌نگر باشد. شرق گزینی و غرب گریزی دوای درد نیست! نکته مهم این است که تامین منافع ملی را نباید در گزینه‌های محدود جست‌وجو کرد. دنیای امروز در فضای یکپارچگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی معنی و مفهوم پیدا کرده است و چنین واقعیتی قابل کتمان نیست بنابراین اگر در روابط بین‌الملل به دنبال اهداف راهبردی باشیم نمی‌توان فقط با یک بال شرق یا غرب پرواز کرد! ایران مدلِ ۱۴۰۰ اگر به دنبال حضور در فضای توسعه پایدار است و تصمیم دارد با ادبیاتِ چینی چنین گامی بردارد باید مثل چین در فضای تنش‌زدایی حضور پیوسته داشته باشد و توامان از امکان‌سازی‌های شرق و غرب استفاده کند! با توجه به این‌که همواره در نظام بین‌الملل از بستر حمایتی چین و روسیه برخوردار هستیم بنابراین اگر حمایت چنین کشورهایی در چالش‌های موجود گره‌گشا بوده است باید پذیرفت به همان نسبت نیز عدم حمایت غرب و به ویژه آمریکا نیز گره‌انداز است! بنابراین زمانی ادبیاتِ توسعه‌ای در ایران نهادینه می‌شود که مثل چین در فضای پرهیز از تنش با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باشیم! در غیر این صورت امثال چین و روسیه با وجود حمایت‌های‌شان نمی‌توانند اقتصاد ایران را به سر منزل مقصود برسانند! فقط مثل داروی مسکن عمل کرده و درد را برای مدت زمانی متوقف می‌کنند اما درمان قطعی اتفاق نخواهد افتاد! دشمنی با آمریکا نباید ذهنیت نادیده‌انگاری نسبت به آنان را بدهد! باید پذیرفت آمریکا، آمریکاست! و در نظام بین‌الملل دوستی و دشمنی با آنان تاوان دارد! بنابراین توسعه در فضایی که با یک قدرت مثل چین دوست و با قدرتی دیگر مثل آمریکا دشمن... ادامه صفحه 2