کارکرد‌های فوری توافق ایران با چین

امضای توافق چارچوب‌های همکاری‌های راهبردی با چین در متن اصلی و سه پیوست آن، آنچنان در اردوگاه غرب و صهیونیسم بازتاب داشته که ارزیابی‌های آنها، حکایت از نگرانی‌های بسیار عمیق در مؤلفه‌های استراتژیک در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی دارد. باید تأکید کرد که ابعاد این پیامد‌ها و کارکرد‌های توافق ایران و چین زمانی به شکل دقیق‌تر قابل ارزیابی است که قرارداد‌های مصداقی بین دو طرف به امضای نهایی برسد، ولی کلیات موجود در توافق، ترسیم‌کننده چشم‌اندازی روشن است. به همین دلیل، هم در کشور‌های غربی و متحدان آن و هم در رژیم صهیونیستی، از اینکه نه تنها، اهرم‌ها و فرصت‌های براندازی سخت و نرم را از دست می‌دهند و ایران از مدار تسلیم و ناتوانی خارج می‌شود، بلکه باید تأکید کرد که جایگاه و موقعیت ایران قبل و پس از این توافق هم در عرصه منطقه‌ای و هم در عرصه جهانی تغییر وتمامی متغیر‌های قدرت تفاوت چشمگیر خواهد داشت. واکنش کشور‌های غربی و متحدان آن صرفاً به فعال کردن نفوذی‌ها و لیبرال‌های امتحان پس داده در برجام و سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی و مدیریت کشور محدود نمی‌شود، بلکه خودشان هم سراسیمه از اینکه همه‌چیز را در ایران از دست بدهند، دست‌به کار شده‌اند. مواضعی که از سوی برخی مسئولان سیاست خارجی در فضای مجازی منتشر شد، نشان می‌دهد، چرا روس‌ها و چینی‌ها، به برخی اسامی در تعاملات دوجانبه مشکوک بوده و سطح ملاقات و همکاری‌های خود را کاهش داده‌اند. با اینکه چند ماه آینده نمی‌تواند از اقدامات ایذایی این جریان فکری- سیاسی در ایران، بر روی توافق با چین در امان باشد، ولی شروع عقب‌نشینی تروئیکای اروپایی که با چراغ سبز امریکا به کمیسیون برجام آمده و هفته آینده، آن را در وین دنبال می‌کنند، نشان می‌دهد که دیپلماسی مقاومت و موازنه‌سازی جهانی در مقابل فشار‌های امریکایی و غربی کارساز بوده است. نکته مهم در این دیدار‌های پیش‌رو، این‌است که اولا امریکا حاضر نیست تمامی تحریم‌های خود علیه ایران را با بهانه‌های گوناگون لغو کند و ثانیاً اینکه در مکانیزم‌های اولویت‌دار خود، به دنبال مکانیزم‌های کنترلی و سقف‌گذاری در برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود و ثالثاً اینکه اجرای پروتکل‌الحاقی که اقدامی داوطلبانه از سوی ایران بوده، باید منوط به پرداخت غرامت و خسارت از سوی امریکا وغرب باشد که به دلیل عدم التزام به برجام و تحریم‌های غیرقانونی به اقتصاد کشور و بر مردم ایران، خسارت‌های مالی و جانی وارد شده است. دستگاه‌های نظارتی کشور باید قبل از حریف و سناریوی آنان در وین و ژنو و دیگر نقاط مذاکراتی، مراقب برخی داخلی‌ها باشند که هنوز جاسوس‌های تابلو‌دار را خدوم می‌دانند. مدیریت هوشمند در مذاکرات با اعضای ۱+۵ بدون امریکا، که بخشی از کارکرد‌های اولیه توافق با چین است، باید در ماه‌های پیش‌رو، با سرعت و دقت، گام‌های تکمیلی در سیاست خارجی و توافقات راهبردی با دیگر قطب‌ها و قدرت‌های جهانی و همسایگان در دستور کار باشد، که به موازات دیگر مؤلفه‌های منطقه‌ای و جهانی فرصت‌ساز برای ایران، بر تغییرات بنیادین در موازنه‌های قدرت ملی و منطقه‌ای و موقعیت جهانی ایران تأکید و آن را ثبت کنیم.