تولید در کشور نباید با هیچ مانعی مواجه باشد

گروه سیاسی: آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه ‌قضائیه دیروز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه ‌قضائیه با شورای قضایی استان‌ها که به صورت ارتباط تصویری برگزار شد، بیان کرد: در سال گذشته بیش از هزار واحد تولیدی را همکاران تلاش کردند تا سرپا نگه دارند یا از تعطیلی نجات دهند و یا اینکه اگر قرار است اخلالی در کار آنها ایجاد شود، نگذارند این اخلال اتفاق بیفتد که جای تقدیر و تشکر دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، آیت‌الله رئیسی گفت: ما در رابطه با خصوصی‌سازی در سفر اخیر به لرستان مجموعه بزرگ کشاورزی را دیدیم که درباره آن ۲ اقدام صورت گرفته بود؛ اقدام اول برای خصوصی‌سازی بود که با شکست مواجه شده بود و وضعیت آن بسیار به هم ریخته بود، به نحوی که خود مجموعه دولت و سازمان خصوصی‌سازی آن را به مجموعه بعدی واگذار کرد. مجموعه بعدی برخلاف مجموعه قبلی که آنجا را با خاک یکسان کرده بود، این مجموعه کشاورزی را به یک مجموعه آباد تبدیل کرده که هر بیننده‌ای را تحت تاثیر قرار می‌داد و کار بسیار بزرگی نسبت به توسعه کشت و صنعت انجام شده و برنامه‌های بسیار خوبی برای آتی دارند که قابل تشویق است. آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه باید تولید در کشور با هیچ مانعی مواجه نباشد، خاطرنشان کرد: اینکه کسانی که مسؤولیت داشتند یا دارند با ترک فعل، وظیفه قانونی خود را انجام ندهند و باعث شوند یک واحد تولیدی دچار تعطیلی و اخلال شود، قابل قبول نیست. آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: باید بررسی کرد که این اتفاق در چه سالی افتاده و مسؤولانی که باید نظارت می‌کردند و کسانی که باید کاری را انجام می‌دادند اما مانع شدند، چه کسانی بودند. این‌ افراد باید نسبت به ترک فعل خود پاسخگو باشند. آیت‌الله رئیسی ادامه داد: یکی از حوزه‌های مهم تولید در قوه ‌قضائیه مساله مبارزه با فساد است چرا که فساد اقتصادی مانع رونق تولید است و یقین بدانید که اگر در جایی رشوه و رانت‌خواری باب شد، رونق تولید شکل نخواهد گرفت. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است، ادامه داد: واردات بی‌رویه در کشور، تولید را دچار آسیب می‌کند.  آیت‌الله رئیسی بازخوانی و مرور قوانین از جمله قانون توسعه فضای کسب‌و‌کار، قانون رفع موانع تولید و قانون اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه برخی از این قوانین به طور کامل اجرا نشده است، گفت: باید قوانینی که تصویب شده به طور کامل اجرا شود؛ در این صورت در فضای کسب‌و‌کار و رونق تولید نقش مهمی خواهند داشت. رئیس قوه‌ قضائیه تاکید کرد: اگر اینقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای اینکه چطور بتوانند از غربی‌ها یک امکانی برای این کشور بگیرند، جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور می‌گذاشتند بسیار می‌توانست در گره‌گشایی در کشور موثر باشد. آیت‌الله رئیسی گفت: حساب کنند چقدر وقت کشور را برای مواردی که نتیجه‌ای نداشت، گذاشتند و اگر همین وقت را برای رفع موانع تولید می‌گذاشتند امروز بسیاری از کارخانجات تعطیل و نیمه‌تعطیل در کشور فعال و بسیاری از گره‌ها باز شده بود.