حمایت تمام قد دستگاه قضا از تولید


آیت الله رئیسی گفت: در سال گذشته بیش از هزار واحد تولیدی را همکاران تلاش کردند تا سرپا نگهدارند و یا از تعطیلی نجات دهند و یا اینکه اگر قرار است اخلالی در کار آنها ایجاد شود، نگذارند این اخلال اتفاق بیفتد که جای تقدیر و تشکر دارد.

آیت الله رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها گفت: در هر سالی که شعاری از جانب رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اعلام میشود، این اعلام به معنای نیاز جدی کشور به تحقق عملی آن شعار است. زمانی که مقام معظم رهبری اعلام یک شعار میکنند امروز این نیاز کشور است و باید همه دستگاهها با همه ظرفیت خود برای تحقق این شعار تلاش کنند. دستگاه قضایی چه در بخش نظارت و چه در بخش قضاوت باید ببیند که چگونه میتواند پشتیبانی کند و در کجای موضوع پشتیبانی از تولید، حمایت از تولید و رفع موانع تولید قرار دارد.

وی گفت: قوه قضاییه در هر بخشی که با ظرفیتهای قانونی امکان حمایت از تولید، رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید وجود دارد، باید در این عرصه فعالانه و در عمل و اجرا ظاهر شود و این وظیفه دستگاه قضایی است. باید از همکاران خود در سراسر کشور تقدیر کنم که در دو سال گذشته علی رغم برخی از مشکلات و کمبودها بیش از دو هزار واحد تولیدی را فعال کردند و یا از موانع برای فعال شدن آنها جلوگیری کردند و این جای تقدیر دارد.

رئیسی با بیان اینکه حمایت جدی از تولید به معنای حمایت از حق تولیدکننده، حمایت از حق مصرف کننده و حمایت از حقوق کارگران در همه ابعاد است، گفت: ما در رابطه با خصوصی سازی در سفر اخیر به لرستان مجموعه بزرگ کشاورزی را دیدیم که در مورد آن دو اقدام صورت گرفته بود؛ اقدام اول برای خصوصی سازی بود که با شکست مواجه شده بود و وضعیت آن بسیار به هم ریخته بود، به نحوی که خود مجموعه دولت و سازمان خصوصی سازی آن را به مجموعه بعدی واگذار کرد. مجموعه بعدی برخلاف مجموعه قبلی که آنجا را با خاک یکسان کرده بود، این مجموعه کشاورزی را به یک مجموعه آباد تبدیل کرده که هر بینندهای را تحت تاثیر قرار میداد و کار بسیار بزرگی نسبت به توسعه کشت و صنعت انجام شده و برنامههای بسیار خوبی برای آتی دارند که قابل تشویق است. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع ما حمایت از تولید است، اظهار کرد: در مواردی که خصوصی سازی کاملا به نفع تولید انجام شده، بسیار خوب است و در مواردی که تولید را با اخلال مواجه کرده حتما مورد نقد و اشکال است. فردی کارخانهای را تحویل گرفته بود و کار را شروع نکرده بود و وعده داده که اگر حمایت شود، ظرف ۸ تا ۹ ماه آن را فعال خواهد کرد و ۵۰۰ کارگر را مشغول به کار میکند که بنده به مسئولان دادگستری و استاندار گفتم که با تمام وجود حمایت کنند.

رئیسی اظهار کرد: اینکه کسانی که مسئولیت داشتند یا دارند با ترک فعل، وظیفه قانونی خود را انجام ندهند و باعث شوند که یک واحد تولیدی دچار و تعطیلی اخلال شود، قابل قبول نیست. گاهی در سفرهای استانی با این موضوع مواجه میشویم و میبینیم که گاهی چند سال گذشته و یک کارخانهای از کار افتاده و تجهیزات آن را بردند و با یک تعطیلی جدی مواجه شده است.

وی تصریح کرد: باید بررسی کرد که این اتفاق در چه سالی افتاده و مسئولانی که باید نظارت میکردند و کسانی که باید کاری را انجام میدادند؛ اما مانع شدند، چه کسانی بودند. این افراد باید نسبت به ترک فعل خود پاسخگو باشند. مسئله سئوال کردن و پاسخگو شدن از خیلی از مسائلی که میتواند در آتی اتفاق افتد، پیشگیری میکند.

رئیسی ادامه داد: یکی از حوزههای مهم تولید در قوه قضاییه مسئله مبارزه با فساد است؛ چرا که فساد اقتصادی مانع رونق تولید است و یقین بدانید که اگر در جایی رشوه و رانت خواری باب شد، رونق تولید شکل نخواهد گرفت.وی با تاکید بر اینکه در امنیت اقتصادی است که رونق تولید اتفاق میافتد، گفت: امنیت اقتصادی در گرو مبارزه با فساد اقتصادی است. باید مبارزه با فساد همچنان در دستور کار قوه قضاییه باشد و با جدیت دنبال شود و مطلقا اجازه ندهید در هیچ کجا و حوزه اداری در کشور فساد لانه کند و همت دوستان و گزارشاتی که از استانها میرسد حاکی از این است که این حساسیت در میان همکاران وجود دارد.رئیسی با بیان اینکه از موانع مهم تولید مسئله قاچاق کالا است، گفت: با قاچاق کالا به ویژه قاچاق سازمان یافته باید با حساسیت برخورد شود.

رئیس قوه قضاییه به دادستانهای سراسر کشور تاکید کرد که برای شناخت شبکههای درهم تنیده قاچاق کالا از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کمک بگیرند و گفت: ضروری است این شبکهها شناسایی شوند و مبارزه با آن به صورت جدی تر در سال جدید صورت گیرد.آیت الله رئیسی با بیان اینکه قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است، ادامه داد: واردات بی رویه در کشور، تولید را دچار آسیب میکند. رئیس دستگاه قضا به حمایت از تولید، مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا به عنوان ضروریاتی که برای مانع زدایی از مسیر تولید مورد تاکید است، اشاره کرد.رئیسی بازخوانی و مرور قوانینی از جمله قانون توسعه فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و قانون اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه برخی از این قوانین به طور کامل اجرا نشده است، گفت: باید قوانینی که تصویب شده به طور کامل اجرا شود و در این صورت در فضای کسب و کار و رونق تولید نقش مهمی خواهند داشت.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر اینقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای اینکه چطور بتوانند از غربیها یک امکانی برای این کشور بگیرند، جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور می گذاشتند بسیار میتوانست در گره گشایی در کشور موثر باشد.رئیسی گفت: حساب کنند چقدر وقت کشور را برای مواردی که نتیجهای نداشت، گذاشتند و اگر همین وقت را برای رفع موانع تولید می گذاشتند امروز بسیاری از کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل در کشور فعال و بسیاری از گرهها باز شده بود.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رسیدگی ویژه، تخصصی و سریع به پروندههای مرتبط با واحدهای تولیدی، گفت: تمام مراجع و واحدهای قضایی که پیگیر مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی هستند باید به سرعت این موضوع را در دستور رسیدگی قرار دهند و شعبات تخصصی رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی نیز باید از مشورت مشاوران اقتصادی بهره بگیرند و بدانند که این مشورت خلاف استقلال قضات نیست و به روشن شدن بهتر موضوع برای قاضی کمک میکند.