کاهش فشار اقتصادی برای مشارکت حداکثری


کمال حسین پور

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

در آستانه نزدیک شدن به انتخابات، نگرانی هایی در خصوص بیرغبتی مردم به حضور در پای صندوقهای رای مطرح می شود که حساسیت این انتخابات را بیشتر کرده است. به همین دلیل مباحثی مطرح می شود که چگونه می توان انگیزه مردم را برای مشارکت در انتخابات افزایش داد. واقعیت این است که امروز بیشترین مشکلات زندگی مردم در بحث معیشت و مسائل اقتصادی می باشد و این مسئله به دغدغه اصلی زندگی روز مره مردم تبدیل شده است. متاسفانه قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش یافته است و سفره معیشت مردم کوچک تر شده است.

در این شرایط حساس یکی از مواردی که می تواند در ایجاد انگیزه برای مشارکت مردم در انتخابات موثر باشد مهار افزایش قیمت ها و باز گرداندن قیمت کالاهای اساسی سفره مردم به قیمت متعادل است. امروز فشار زیادی بر مردم وارد شده و باید برای کاهش این فشار همه بخش ها دست به دست هم دهند.

از سوی دیگر حضور جریان های مختلف سیاسی در صحنه انتخابات، انگیزه مردم را افزایش داده و مردم با سلایق مختلف و در نظر گرفتن معیارهای لازم می توانند انتخاب آگاهانه داشته باشند. مردم ما همواره در بزنگاه ها به صحنه آمده و با حضور خود دشمن را ناامید کرده اند. این بار نیز با مشارکت حداکثری در انتخابات مشت محکمی به دهن آمریکا خواهند زد.

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به دنیا ثابت می کند که مردم پای انقلاب خود همانند روزهای آغازین ایستاده اند و از نظام خود دفاع کرده و اجازه دخالت به بیگانگان را نخواهند داد.همه باید دست به دست هم داده و زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنیم.