ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی مالکان از امروز الزامی است

 محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره الزامی بودن ثبت اطلاعات محل سکونت و واحد‌ها در سامانه املاک و اسکان کشور از امروز-نوزدهم فروردین‌ماه- اظهار داشت: تمام مالکان از روز پنجشنبه باید اطلاعات تمام واحدهایی که به نام دارند را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و مبنای این اقدام، ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه اجباری برای افراد وجود دارد که بخواهند اطلاعات واحدهای به‌نام خود را در این سامانه ثبت کنند و ضمانت اجرای این قانون چیست، گفت: قانون قبلی عوامل بازدارنده قابل قبولی هم از نظر نرخ مالیاتی و هم از نظر ضمانت‌های اجرایی نداشت اما در قانون جدید چند موضوع برای الزام ثبت اطلاعات و اجرایی شدن این قانون در نظر گرفته شده‌است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود:‌ اگر اطلاعات محل سکونت ثبت نشود و افراد کد یکتا را دریافت نکنند،‌ کلیه خدمات دولتی که پیش از این دریافت می‌کردند اعم از خدمات بانکی مانند دریافت دسته چک، دریافت تسهیلات، یارانه، تعویض پلاک ماشین و... برای آنها متوقف خواهد شد. در روش جدید هر خانواری مکلف است که اطلاعات خواسته شده را در سامانه ثبت کند بنابراین چه مالک چه مستاجر و چه خانوار شهری و روستایی برای اینکه بتواند از خدمات دولتی استفاده کند باید اطلاعات مورد نظر را ثبت و کد یکتا را دریافت کند.
محمودزاده گفت: باید توجه شود که تمام این اطلاعات وجود دارد بنابراین اگر افراد نسبت به ثبت این اطلاعات اقدام نکنند یا اینکه اطلاعات ناقص درج شود، شامل جرایم مالیاتی خواهند شد و باید دو برابر مالیات خانه خالی را بپردازند.

معاون مسکن و امور ساختمان با تاکید بر اینکه با توجه به ضرایب مالیاتی که در نظر گرفته شده برای هیچ مالکی نمی‌صرفد که خانه خود را خالی نگه دارد یا ثبت نکند، ادامه داد: افراد اگر اطلاعات را ثبت نکنند جریمه دو برابری را باید بپردازند.
محمودزاده گفت: اولین برگه مالیاتی خانه‌های خالی احتمالا مرداد ماه امسال صادر می‌شود.
وی درباره شناسایی خانه‌های خالی اظهار داشت: تا قبل از اجرای این قانون که براساس ماده 169 کار می‌کردیم یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد و به کارتابل سازمان امور مالیاتی وارد کردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: واحدی که مستاجر داشته باشد مشروط به اینکه مساحت آن در تهران کمتر از 150 متر و در شهرهای دیگر کمتر از 200 متر باشد، مشمول مالیات نمی‌شود.
وی با‌اشاره به ضرایب مالیاتی گفت: میزان مالیات برای سال اول 6 برابر اجاره سالانه آن واحد، برای سال دوم 12 برابر و برای سال سوم 18 برابر است که تمام این اعداد برای شخصیت‌های حقوقی دو برابر است.