مردم: لذت بیشتر در فشردگی کمتر!!

      یک نامزد انتخابات: تا صف برقراره صندوق‌ها رو بیارید که رأی‌ها رو هم جمع کنیم!
     خبرنگار لندن‌نشین: غربی‌های کج‌سلیقه مرغ را ول کرده و از صف واکسن لذت می‌برند!
     نماینده قزوین: من صفوف درهم‌فشرده  می‌خوام!
     توییت یک مسئول به انگلیسی: بین مرغ‌ها و مردمم پیوندی تاریخی وجود دارد!


     زن‌ها: ما هم می‌تونیم از صف خوش‌مون بیاد یا واسه ما ممنوعه؟!
     کارشناسان روزنامه سازندگی تبیین کردند: ایستادن در صف‌های طولانی مرغ، اولین      قدم در راه تمرین برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز است!
#واسه_مرغ_هم_باید_رفت_تو_صف  #صف_حرمت_داره_نه_لذت #شهرونگ