حریق عمدی در کمپ اعتیاد رباط‌کریم اطفا شد

یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد رباط‌کریم به‌طور عمدی طعمه حریق شد. افراد بستری در این مرکز با این نقشه از قبل طراحی‌شده پا به فرار گذاشتند.
حمید رزاقی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رباط‌کریم درباره این حادثه گفت: «حادثه آتش‌سوزی که بامداد جمعه در یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد رقم خورد، با هدف فرار معتادان درحال بستری از این مرکز و کاملا عمدی به نظر می‌رسد. این حادثه مصدوم نداشته و فقط سالن آسایشگاه این کمپ دچار خسارت مالی شده است، چراکه قبل از شعله‌ورشدن این مرکز افراد بستری پا به فرار گذاشتند.»