سلبریتی در جامعه ایرانی

سعید معدنی‪-‬ باید این نکته را قبول کنیم که اکثریت سلبریتی‌ها و هنرمندان تنها در حرفه خودشان موفق هستند. در بقیه امور و قضایای تخصصی عامی هستند حتی عامی‌تر از بسیاری از انسان‌های معمولی. پس نباید ما از این دسته از افراد انتظار داشته باشیم که در همه امور رفتار سنجیده داشته باشند. بسیاری از این افراد به دلیل توانایی‌هایی که در حوزه کاری خود دارند، کسب شهرت می‌کنند. اما در باقی قضایا مانند مردم عادی هستند. لذا نباید ما انتظار بیش از حد و غیر معقول از ایشان داشته باشیم. این افراد مشهور در حرفه خود، گاهی خوب درخشیده‌اند و از این طریق توانسته‌اند برای خود شهرت کسب کنند ولی در بقیه مسائل تخصصی ندارند. از سوی دیگر در جامعه‌ای که مردم مستاصل هستند و فقر، بیکاری، گرانی و ناامیدی به آینده، بسیار دیده می‌شود و مردم در حالت معلق در بسیاری از امور اجتماعی و فردی به سر می‌برند، این مردم به همه می‌تازند. باید یادمان باشد مردم در این شرایط به داخل نشینان، مسئولین، خارج نشینان، هنرمندان و... می‌تازند. زیرا احساس شکست دارند و هیچ امیدی به آینده ندارند و به نوعی در «جامعه رها شده» دارند زندگی می‌کنند. به همین خاطر وقتی یک حرکتی از یک سلبریتی در چنین جامعه‌ای رخ می‌دهد، میزان واکنش‌ها به آن بسیار زیاد خواهد بود. به طور مثال هنرپیشه‌ای که به خارج رفته و واکسن دریافت کرده در این جامعه به شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرد. ما نباید انتظار داشته باشیم این افراد در واقعیت مطابق نقش و حرفه خود رفتار کنند. به نظر من در جامعه‌ای که استیصال وجود دارد بیش از حد از هنرمندان و سلبریتی‌های آن جامعه انتظار رفتارهای مردم‌گرایانه و سنجیده وجود دارد. در جوامع دیگر این میزان افراطی واکنش نسبت به سلبریتی‌ها وجود ندارد. ولی جامعه ما یک جامعه عصبی است و بر اساس آن میزان انتظار و واکنش این جامعه نسبت به سلبریتی‌ها بسیار زیاد است. به نظر من تعداد کمی از سلبریتی‌ها مسئولیت اجتماعی دارند و خود را نماد اجتماعی می‌دانند و اکثریت آن‌ها مردمی عادی هستند و نباید از آن‌ها انتظار زیادی داشت. در برخی از مصاحبه‌ها به راحتی میتوان سطح سواد سلبریتی‌ها را متوجه شد. برخی از این افراد نه ادبیات می‌شناسند و نه حتی سینما را به خوبی درک می‌کنند. از آنجا که جامعه مستاصل درپی انتقام‌گیری هست لذا منتظر دیدن چنین رفتارهایی از سلبریتی‌ها است تا واکنش‌های تند نشان دهد. این نوع واکنش‌ها تقریبا در تمامی جوامع وجود دارد اما چون در جامعه ما ناکامی اجتماعی زیاد است واکنش‌ها شدیدتر می‌شود. باید بدانیم معمولا جهان هنر و جهان نمایش فضای احساس است، افراد در زندگی روزمره خود از نقش‌هایشان فاصله می‌گیرند و لزوما با ارزش‌های جامعه و توده مردم همراه نیستند.