تحریم یک جنایت بزرگ


رییس جمهور گفت: اگر ۲۴ ساعت یکی از این تلاشها را روی کاغذ بیاوریم مردم میبینند که پول واکسن فلان کشور شرقی یا غربی را میخواهیم پرداخت کنیم، چه مشکلاتی وجود دارد؛ واقعا تحریم یک جنایت بزرگ است.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه همه آنانی که نظارت و کنترل را به دست دارند باید کارشان را تشدید کنند، اظهار کرد: اگر جز این باشد نمیتوانیم به راحتی از این موج خلاص شویم؛ البته مردم هم آنطور که باید پروتکلها را رعایت نمیکنند که لازم است در این زمینه هم مردم توجه بیشتری داشته باشند.

وی یادآور شد: دو هفته آینده حساس است و امکانات بهداشتی و درمانی ما نامحدود نیست و محدودیت دارد. نیروی انسانی ما هم توان مشخصی دارد و سطح تحمل مردم نیز سطح خاصی است. پس هم دولت و هم مردم وظایفی دارند و باید باهم پیش روند.

رییس جمهوری با بیان اینکه بیشتر استانهای ما در مسیر پیک این بیماری هستند و به پیک نهایی آن نرسیدند، اظهار کرد: ۱۸ استان به طور ویژه نام برده شد که شرایطشان مساعد نیست و هفت استان از این استانها، شرایطشان بدتر است.

وی ادامه داد: ۱۲ استان شرایطی دارند که اگر مراقبت کنند، وضعیت بهتری خواهند داشت. سایر استانها از نظر ابتلا، بستریها و فوتیها شرایط نگرانکنندهای دارند و باید در این شرایط مراقبت کنیم. روحانی تاکید کرد: مردم هم باید مراقبت را بالا ببرند. امروز گزارش داده شد که مردم هم مراقبت نمیکنند و سرجمع رعایت پروتکلهای بهداشتی زیر ۶۰ درصد است در حالی که رعایت پروتکلها باید بالای ۸۰ و ۹۰ درصد برسد تا از این موج عبور کنیم.

رییسجمهوری با یادآوری اینکه مردم رعایت پروتکلها را به عنوان وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی بینند، اظهار کرد: آنهایی که بهداشت عمومی را با خطر روبهرو میسازند، اقدامشان علیه بهداشت عمومی است و یک جرم در این زمینه وجود دارد و قوه قضاییه میتواند اقدام کند.

وی با اشاره به آمارها و ارقام نگرانکننده، تصریح کرد: باید با همه توانمان مراعات کنیم. دولت وظیفه دارد مایحتاج عمومی مردم را تامین کند. در هفتههای گذشته دیدید وقتی برای تامین یکی از مایجتاج دشواری ایجاد شده بود، مردم چه دشواری برایشان ایجاد و چه صفهایی ایجاد شد.

روحانی با بیان اینکه در زیرساختهای شهری نیز دولت باید تلاش کند، افزود: شرایط آبی و برق ما متفاوت است. مصرف برق نسبت به پارسال بالاتر رفته است. در خشکسالی هستیم و مردم باید مراعات کنند. دولت میداند اگر یک روز آب، برق، تلفن و اینترنت نباشد، چه سختی برای مردم ایجاد میشود.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه متاسفانه به طور روشن مسائل برای مردم توضیح داده نمیشود، تصریح کرد: عدهای هستند که از هر فرصتی میخواهند سوءاستفاده می کنند. ما برای این که بتوانیم از یک واکسن از سبد کواکس که مرجع ما هست، استفاده کنیم، ۱۷۸ میلیون دلار پول میخواهیم. ما پول داریم، اما انتقال آن مشکل است. اینکه ما میگوییم تحریم روی همه زندگی مردم تاثیر میگذارد بعضیها باور نمی کنند و خبر ندارند که اداره کشور چگونه است.

روحانی با تاکید بر اینکه یکی از اولویتهای بزرگ دولت واکسن است، گفت: به رییس کل بانک مرکزی دستور دادم که اولویت اول برای تامین ارز واکسن است.

رییس جمهور با بیان اینکه متاسفانه عده ای روی باندبازیهای سیاسی برای اینکه همه مشکلات را بدوش دولت بیندازند حاضر نیستند، مسئله را بفهمند، تصریح کرد: حاضر نیستند بفهمند برای این که واکسن وارد کنیم حداقل یک و نیم میلیارد دلار پول میخواهیم. جا به جایی و تامین پول و خرید آنها از کشورهای مختلف آسان نیست.

وی یادآور شد: واکسن از زمانی که سفارش داده میشود تا کشور طرف معامله موافقت میکند تا قرارداد آماده و خریداری میشود تا مقداری که میتوانند به ما واکسن بدهند، همه را باید در نظر بگیریم. واکسن الان جزو کالاهایی نیست که بتوانیم هر مقدار بخواهیم بخریم. بنابراین این کار ساده و آسان نیست ما این کار بزرگ را داریم انجام میدهیم.

روحانی با اشاره به اینکه متاسفانه از روز اول تا امروز ما گرفتار تحریم بودیم، اظهار کرد: همین امروز هم که داریم پول را جا به جا میکنیم گرفتار تحریم هستیم. از کشوری میخواهیم به کشور دیگری پول جا به جا کنیم مشکل داریم. حتی در انتقال پول از عراق به سوریه چقدر دردسر داریم تا یک مورد جابهجایی انجام شود. رییس جمهوری با تاکید بر اینکه خرید واکسن یک اولویت است و پول واکسن را تامین خواهیم کرد، گفت: واکسن را به اندازه کافی وارد میکنیم و شرایط ما در واکسیناسیون حتما از اواخر ماه اردیبهشت شرایط بهتری خواهد بود. از وزارت بهداشت و درمان که بار سنگینی بر دوش آنها است هم میخواهم که در بخش واکسن به خوبی برای مردم توضیح دهند که چند دز واکسن وارد شده است، کجا این واکسیناسیون انجام گرفته و به چه افرادی تزریق شده است و همه اطلاعات لازم را در اختیار آنها گذاشته شود.

وی با اشاره به ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم، گفت: از این مهمتر، آن است فردی که به این ویروس مبتلا شده، چگونه این ابتلا را سریعا بفهمیم؟ یک نفر تست داد، چند ساعت بعد میفهمیم که این ابتلا مثبت بوده است یا غیرمثبت؟ ساعات را باید کم کنیم. من نمیدانم این موضوع ۴۸ ساعت طول میکشد یا ۷۲ ساعت؟ هر چقدر طول میکشد این زمان باید کوتاه شود.

روحانی ادامه داد: ابتلای فرد به ویروس کرونا را باید به فرد مبتلا، محل کار و خانوادهاش اطلاع داد، من چندین بار این مسئله را در ستاد کرونا مطرح کردهام و دیگر خسته شدهام. هنوز هم این کار انجام نمیشود یعنی فرد تست میدهد، به زور به خودش بعد از ۷۲ ساعت میگویند، تستت مثبت بوده است، اما باز هم این موضوع را به خانواده و محل کارش اطلاع نمیدهند.

رییسجمهوری با بیان اینکه یکی از نظارتهایی که باید به صورت جدی انجام شود، همین مسئله است، یادآور شد: بعضیها که تستشان مثبت بوده، این موضوع را به اداره و خانوادهشان و دوستانشان نمیگویند. حداقل اینکه هر کسی تستش مثبت است، باید به خود او، سرپرست خانواده و محل کارش بلافاصله اطلاع داده شود. روحانی با انتقاد از عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی برخی مبتلایان به کرونا اظهار کرد: متاسفانه از افرادی که تستشان مثبت میشوند، عدهای مراعات در قرنطینه را رعایت نمیکنند و به خیابان و فروشگاه میروند. برخورد با این افراد از ضرورتها است. باید به آنها برخورد شدید شود چون این افراد کل جامعه را آلوده میکنند.

رییسجمهوری با بیان اینکه امروز خطر ویروس هندی پیش روی ماست، تاکید کرد: ویروس هندی از ویروس انگلیسی، برزیلی، آفریقای جنوبی بدتر است. اگر این ویروس وارد کشور شود، ما مشکل بزرگی پیدا میکنیم. از استاندارهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و حتی استانهای جنوبی مانند کرمان و هرمزگان میخواهم مراعات کنند و بدانند تکلیف بزرگی بر عهدهشان است که این ویروس خطرناک وارد کشور نشود.