عبور از پیک مصرف با نقش «برق حبس شده»


رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران گفت: به تناسبی که برای احداث یا توسعه بخش نیروگاهی سرمایه گذاری کردیم، برای بخش انتقال برق سرمایه گذاری نشده است.
به گزارش تجارت به نقل از مهر، درباره راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأمین پایدار برق برای مشترکین خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی، گفت: ظرفیت تولید برق کشور حدوداً بالغ بر ۸۵ هزار مگاوات است که در روزهای تابستان که پیک مصرف است، حدود ۵۸ هزار مگاوات تولید برق از این ظرفیت انجام میشود. به این ترتیب میتوان گفت ظرفیت و حجم تولید برق کشور، رقم قابل قبولی است؛ اما ریشه ناپایدار بودن برق رسانی در برخی موارد را باید در بخشهای دیگر از جمله شبکه انتقال برق پیگیری کرد.
وی افزود: به نظر میرسد به آن اندازه که برای احداث یا توسعه بخش نیروگاهی سرمایه گذاری کرده ایم، به همان نسبت برای بخش انتقال برق سرمایه گذاری نشده است. به همین دلیل در برخی مناطق کشور با پدیده برق حبس شده مواجه هستیم. به این معنا که در این مناطق ظرفیت تولید بیش از مصرف آن منطقه داریم، مانند استان خراسان؛ اما ظرفیت انتقال این مازاد تولید بر مصرف به سایر مناطق کشور که نیاز به این برق دارند، وجود ندارد.
بخشی، با بیان اینکه توسعه شبکه انتقال برق کشور متناسب با بخش تولید آن انجام نشده است، ادامه داد: به این ترتیب میتوان گفت در گام نخست باید سرمایه گذاری و توسعه در بخش شبکه انتقال را متناسب با ظرفیت تولید برق، افزایش دهیم تا بتوانیم توازن را در بخش تولید و انتقال، برقرار کنیم.


بازسازی و نوسازی شبکه برق، پلی برای عبور از پیک مصرف
این مقام مسئول، بازسازی و نوسازی شبکه انتقال و توزیع را گام بعدی برای کمک به تأمین برق پایدار دانست و اظهار داشت: طی سالهای گذشته تلفات در این بخش رقم بالایی بود؛ خوشبختانه توانستیم طی دو سال اخیر با سرمایه گذاری و تمرکز در این بخش رقم تلفات را به حدود ۱۰ درصد برسانیم که البته هنوز میتوان این رقم را که میانگین است، کاهش دهیم تا برق تولیدی با کمترین میزان تلفات به دست مشترکین برسد.
به گفته رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ایران با اشاره به اینکه بخشی از خاموشیهایی که در کشور شاهد آن هستیم به دلیل فرسودگی شبکه توزیع یا انتقال است، توضیح داد: دلیل همه خاموشی محدودیت در تولید نیست، بلکه بسیاری از شبکه توزیع و انتقال عمر بالایی داشته و فرسوده است. در بسیاری از موارد به همین دلیل شاهد خاموشیهایی هستیم و میتوان گفت این مقوله یکی از مهمترین پارامترهای برق رسانی پایدار است.
ترانزیت برق، یک تیر بر چند نشان بخشی، ترانزیت برق و ارتباط با کشورهای همسایه را یکی از کلیدی ترین موضوعات صنعت برق دانست که توجه بالایی به آن نشده است، گفت: همسایگان شمالی ایران شامل روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و … عمده زیرساختهای آنها در بخش انرژی استوار بر برق است. از سویی دیگر ایام پیک مصرف آنها برخلاف ایران که در ایام تابستان است؛ در زمستان رقم میخورد. این در حالی است که ایران در زمستان، شاهد مازاد تولید بر مصرف قابل توجهی است. این میزان برق قابل فروش است و میتوانیم در زمستان از محل این بخش، کسب درآمد کنیم و این جریان را در تابستان برعکس کرده و اقدام به واردات کنیم.
وی توسعه شبکه انتقال برق و ارتباط الکتریکی با همسایگان را راهکارهای کوتاه مدت برای حل چالش تأمین برق پایدار توصیف کرد و افزود: ترانزیت برق علاوه بر کمک کردن به تأمین برق پایدار تابستانه کشور، میتواند موجب کسب درآمد از مازاد تولید برق در زمستان شده و همچنین پایداری شبکه برق کشور را تقویت میکند.