رونمایی از شعبه های قرن جدید بانک صادرات ایران


گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران دهه اول قرن ١٥ را با شیوهای دیگری طی خواهد کرد و همچنان بانکی پیشرو باقی خواهد ماند. سال ١٤٠٠ سال ویژهای برای بانک صادرات ایران است و بر اساس مطالعات انجام شده، برنامههای ویژهای برای حضور جدیتر بانک متناسب با تغییرات در سبک زندگی مردم تهیه شده و نیازهای جدید با شیوههای جدید پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، حجتاله صیدی در نشست تبیین و تشریح کلیات برنامه، بودجه و اقدامات کلیدی سال ١٤٠٠ این بانک با بیان مطلب یاد شده، گفت: طبق مطالعات سبک زندگی، تغییرات قابل توجهی در این زمینه پدید آمده که پیشرفت در فناوری، تغییرات تکنولوژی و شیوع بیماری کرونا نیز به این روند سرعت بخشیده است. در منطق اقتصادی و بازارها، نوع زندگی مردم به صورت عینی، از بعد مالی و اجتماعی حتما با تغییرات قابل ملاحظهای همراه خواهد بود. مردم هر طور که زندگی کنند بانک جایی در کنار آنها حضور دارد و باید خدمات مهمی به آنها ارائه دهد. دریافت، پرداخت، خدمات اعتباری و ... باید به نحو متناسبی به مردم ارائه شود. همچنین نقش مهم بانک مدیریت ثروت برای مردم است و این نقش بانک را با تغییرات جدید دشوارتر میکند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: حذف تدریجی اسکناس و مسکوک سرعت بالایی به خود گرفته و کارتهای اعتباری بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. کارتها نیز به مرور حذف میشوند و معاملات و تراکنشها چند بعدی خواهد شد. شیوههای قبلی به تاریخ پیوستهاند و بانک صادرات ایران باید دهه اول قرن ١٥ را با شیوههای دیگری طی کند. نوع درآمد مردم، تغییر سبک زندگی، نوع آموزش، مسافرت و خرید و فروش موجب شده تا شیوههای متفاوتی برای ارائه خدمات بانکی مد نظر قرار گیرد. بانک صادرات ایران در دهه اول این قرن و بین سالهای ١٤٠٠ تا ١٤١٠ بانکی پیشرو خواهد ماند تا با شیوههای نو به نیازهای روز پاسخ دهد. برای این منظور در بانک صادرات ایران برنامهای تعریف شده است. بانک برای موفقیت در اجرای این برنامه نیازمند ثبات مالی و سازمانی خاصی است. اصلاح ساختار مالی از سال ٩٧ آغاز شده و همچنان با دریافت بخشی از مطالبات از دولت از محل دریافت سهام با ارزش بورسی در آخرین روزهای سال گذشته ادامه یافته است. البته این موفقیتها تنها در قالب جذب منابع ارزان قیمت تحقق نیافته بلکه وصول مطالبات و ترکیب بهینه منابع در سالهای ٩٧ و ٩٨ نیز در این جهت موثر بوده است.

صیدی اظهار کرد: قصد داریم با توسل به امیرالمومنین علی (ع) ١١٠ شعبه جدید از میان شعب فعلی را با رویکرد نوین به قرن نو افتتاح کنیم. برای این منظور نیاز است که با دقت و به طور جدی و همه جانبه عمل کنیم. به این ترتیب شعب نو پدید بانک صادرات ایران با ماهیت شعب یک بانک جدید قرن پانزدهمی در عید غدیر متولد خواهند شد.

وی با بیان اینکه برنامه جدی بانک صادرات ایران در سال جاری ادامه اصلاح ساختار مالی و سازمانی است، اظهار کرد: منظور از اصلاح ساختار سازمانی توانمندتر شدن نیروها و افزایش بهرهوری ستاد و صف برای روانتر انجام شدن کارهاست.

وی با بیان اینکه تلاش همه کارکنان بانک در سال گذشته موجب وقوع یک شاهکار در جذب منابع برای بانک شد، افزود: برای افزایش سهم بازار بانک به بالای ١٠ درصد، برنامهریزی برای افزایش منابع تا ٥١٥ هزار میلیارد تومان انجام شده است و با افزایش سهم بانک به بالای ١٠ درصد، بانک جایگاه مناسب خود را پیدا خواهد کرد. کاری که از سال ٩٨ با تلاش واحدهای اعتباری آغاز شده، بحث زنجیره تامین مالی است که همه خدمات مورد نیاز مشتریان را پوشش میدهد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین اصلاح ساختار مالی و افزایش درآمدهای کارمزدی، افزایش درآمد عملیات ارزی، کاهش بهای تمام شده پول، کار ویژه بر روی مدیریت نقدینگی و رعایت حد مجاز تسهیلات، تناسب منابع و مصارف، مدیریت منطقی هزینههای عمومی و اداری، عملیات ارزی شعب خارج از کشور و کاهش مطالبات غیرجاری را به عنوان اقدامات اساسی مورد تاکید قرار داد.

وی اراده بانک برای فروش اموال مازاد را نیز یادآور شد و گفت: اموال و املاک مازاد باید فروخته شده و داراییهای بانک مولد شود و نباید تنها هزینه صرف آنها کنیم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران ارتقای ساختار بانک در سال ١٤٠٠ را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک صادرات ایران در موقعیتی رو به رشد است و از نظر ساختاری و نرم افزاری، حرکتی برنامه محور دارد. وی وجود بسته سیاستهای اعتباری و تنوع محصولات در بانک صادرات ایران را خاطرنشان کرد و افزود: برای ارائه انواع خدمات مالی و بانکی ظرفیتها و قابلیتهای مناسبی ایجاد شده و همه شرایط برای ارائه خدمات متنوع به مشتریان فراهم است. طرح «محیا» که اخیرا رونمایی شد و بازتاب بسیار خوبی نیز در فضای اقتصادی کشور به همراه داشت، توان بانک را برای وصول مطالبات و احیای واحدهای تولیدی افزایش داده است.

صیدی با بیان اینکه سال ٩٩ سال بسیار مهمی برای ارتقای سهم بازار بانک صادرات ایران بود و موجب شد تا جایگاه بانک تثبیت شده و به سود برسد، از تهیه پیشنویس صورتهای مالی سال ٩٩ برای برگزاری موفق مجمع سال مالی گذشته بانک خبر داد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: در تلاشیم تا در نیمه اول تیرماه مجمع را برگزار کنیم اگرچه ممکن است زمان آن قدری به عقبتر هم برود.

صیدی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات در بانک صادرات ایران تاکید کرد و افزود: افتخار میکنیم که با رعایت قوانین و مقررات، نرخ سود سپرده، حد پیشدریافت اعتبارات اسنادی ریالی، کارمزدها و بهداشت اعتباری توانستهایم بانک صادرات ایران را ارتقا دهیم. توجه ویژه به رعایت قوانین و مقررات موجب خواهد شد تا در بلندمدت بانک صادرات ایران برنده باشد.