6000 روز برای شما مردم

امروز 6 اردیبهشت 1400 است و ما شماره 6000
روزنامه‌ی آفتاب یزد را به دست شما مردم رسانیدیم و خرسندیم. 6000 هزار شماره روزنامه، در عالمِ روزنامه نگاری یعنی 22 سال زندگی میان کاغذ و اندیشه، یعنی 22 سال رو در روی چالش و حاشیه، یعنی 22 سال نفس کشیدن زیر نگاه کنجکاو شما مردم. 22 سال را اگر در همان 365 روز معروف ضرب کنیم قطعاً عدد بزرگتری به دست می‌آید اما سال، جمعه دارد، مناسبت دارد، تعطیلی دارد، سرما و گرما دارد اما این 22 سال زندگی با شما مردم برای ما روزنامه نگار جماعت نه تعطیلی داشت نه جمعه و مناسبت!
همه ی روزهای این 22 سال چشم از جامعه و نیازهای آن، چشم از مردم و حرف‌های گفته و ناگفته ی مردم و چشم از رویدادهای دور و نزدیک برنداشتیم تا در تدوین تاریخِ این سرزمینِ بزرگ، به اندازه ی 22 سال، 22 صفحه و شاید 22 سطر نقش و شاید 22 کلمه یا حرف اثر
داشته باشیم.

طی این 22 سال خیلی برای 22 ساله شدن روزنامه و رسیدن به عدد 6000 زحمت کشیدند، کسانی که همچنان همراه ما هستند و دوستان عزیزی که سرنوشت راه شان را از ما جدا کرد اما در همین نقطه ی 6000 نیز با صدای بلند می‌گوییم که از آن‌ها ممنونیم و هیچگاه آن‌ها را فراموش نمی‌کنیم که اگر آفتاب یزد مانده‌ایم و 22 ساله شده‌ایم حاصل زحمات همه ی آن‌هایی است که بوده‌اند و هستند و خواهند بود.طی این 22 سال زندگی لا به لای کاغذ و اندیشه، زندگی میان چالش و حاشیه، در تمامی آن 6000 شماره تا به امروز؛ مصلحت‌اندیشی کردیم اما مصلحت زده نشدیم، احتیاط کردیم اما دچار ترس نشدیم، محافظه کارانه گام برداشتیم اما دچار تردید نشدیم، اشتباه کردیم اما در اشتباه خود باقی نماندیم، ناسزا شنیدیم و ناملایمات دیدیم اما دلزده و ناامید نشدیم، بی‌توجهی و بی‌عدالتی و تبعیض دیدیم اما انتقام نگرفتیم، انتقاد کردیم اما روی ریل کینه و تقابل حرکت نکردیم، تند شنیدیم اما به نرمی پاسخ گفتیم، اخم دیدیم اما لبخند زدیم، خلف وعده چشیدیم اما وفای به عهد و تعهد کردیم چون یادگرفتیم صدای مردم و برای مردم و با مردم باشیم و این صدای مردم و برای مردم و با مردم بودن و ماندن آسان نیست!
یادمان می‌آید به عدد 1000 که رسیدیم اندکی امیدوار به ماندن در اصحاب قبیله‌ی روزنامه‌نگارها شدیم، روی عدد 2000 احساس کردیم باید محکم‌تر گام برداریم، به 3000 که رسیدیم معنای با مردم و برای مردم بودن را اندک اندک متوجه شدیم، 4000 شماره که آفتاب یزد روی دکه ی مطبوعاتی‌ها رفت دیدیم مردم ما را پذیرفته اند، عدد 5000 برای ما یک دنیا ارزش بود چون با همین 5000 شماره یکی از باتجربه‌ها شده بودیم و حالا روی 6000 که ایستاده‌ایم به لطف شما مردم ایمان داریم و باور آوردیم و آرامیم که در کنار شما مردم ما را بیمِ هیچ گزندی نیست.
6000 شماره روزنامه طی 22 سال یعنی زندگی با مردمی که گاهی از ته دل می‌خندند، بغض می‌کنند، می‌ترسند، غصه دار می‌شوند، آرامش می‌گیرند، پیروز می‌شوند، شکست می‌خورند، پیدا می‌کنند، از دست می‌دهند، می‌سازند، نابود می‌شود، می‌ریزد، سرِ پا می‌ایستند، در خود می‌شکنند، بال و پر می‌گیرند، می‌بالند، بزرگ می‌شوند و... ما در همه ی این 22 سال که ذره ذره به عدد 6000 رسیدیم در کنار شما بودیم، اگر خندیدید از تهِ دل شادمان شدیم، اگر بغض کردید ما گریستیم، اگر ترسیدید ما دست از روی شانه‌های تان برنداشتیم، اگر غصه دار بودید، آرام و ملایم در کنارتان ایستادیم که حداقل احساس تنهایی نکنید، آرام که شدید، آرام گرفتیم، پیروزهای شما برای ما غرور و شکست‌های شما مردم برای ما درد بود. هرچه یافتید نوش جان تان، هرچه از دست دادید سعی کردیم تا کمک حال باشید که باز بیابید، در سیل‌ها و زلزله‌ها و حادثه‌ها زودتر از همه خود را رسانیدیم که صدایی در همهمه ی آوار گُم نشود، زودتر از همه آمدیم تا آب بدبختی‌ها را زیر گل و لای دفن نکند، حتی وقتی گرد و خاک و خشکسالی گریبان تان را گرفته بود پا به پای شما مردم آمدیم که خود را صدای شما و خاک پای شما می‌دانستیم.
22 سال، 6000 شماره، لابد کاستی‌هایی نیز داشته ایم، و صد البته لغزش‌هایی و نادیده‌انگاری‌هایی، بعدِ امتنان فراوان از تمامی این 22سال و 6000 شماره که تنهای مان نگذاشتید چه خوب است که چشم بر کاستی‌های‌مان نیز فروبندید و لغزش‌های‌مان را مهربانانه ببخشید. ما روزنامه‌ای از جنس مردم، از متن و بطن مردم و برای مردمیم، این مردم راضی باشند خدا نیز راضی است پس حلال مان کنید اگر آنی نبودیم که باید! و یاری مان کنید تا در روزها و سال‌های پیش رو نیز همچنان در کنارتان باقی بمانیم و بیشتر بیان‌کننده ی حرف‌ها و گفته‌ها و ناشنیده‌های‌تان باشیم. روزنامه بدون مردم مثل اتاق بی‌نور و اکسیژن است، یک حجم آزاردهنده و خشن است. روزنامه وقتی روزنامه است که مردم آن را بخواهند و بخوانند جز این هرچه که هست کاغذ سیاه کردن است تلاش کرده‌ایم این گونه نباشیم یاری مان کنید در روزها و سال‌های پیش رو با تمامی مشکلاتی که می‌دانید و نمی‌دانید که چه بر سرمان آورده، محکم و استوار و امیدوارتر گام برداریم. این 6000 شماره سند همراهی شما مردم است با ما و این سند، سند لیاقت نیز هست که تقدیم‌تان می‌کنیم به مهر، حلال مان کنید و تنهای‌مان نگذارید.