نسخه نویسی الکترونیک یا بازی با اعصاب مردم؟!

 با هدف طرح تحول نظام سلامت، طرح نسخه نویسی الکترونیک و حذف نسخ کاغذی در حوزه بیمه سلامت از مدت ها پیش آغاز و پس از آن حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی از اسفند سال گذشته اجرایی شد. حال با گذشت مدتی از شروع نسخه نویسی الکترونیک هنوز بسیاری از مراکز درمانی، مطب ها و ... به زیرساخت ها مجهز نیستند و آن طور که گفته ها حکایت دارد هنوز هم با چالش هایی برای نسخه نویس و نسخه پیچ و ... همراه است و دردسرهایی را به دنبال دارد. برای تهیه گزارش به سراغ مطب پزشکان، داروخانه ها، برخی درمانگاه ها و ... می رویم. اگر چه برخی پزشکان و متصدیان داروخانه ها با اطمینان خاطر از این طرح می گویند و رضایت نسبی دارند اما تفاوت تعرفه های نسخه نویسی الکترونیک با نسخه نویسی غیر الکترونیک، کاغذبازی بیشتر، انتظار طولانی مدت برای ثبت نسخه توسط پزشک و دریافت نسخه از داروخانه، ضعف زیرساخت های ارتباطی و ... است که همچنان توسط بیمار، پزشک، متصدی داروخانه و ... پس از این تحول در نظام سلامت مطرح می شود.مطب پزشک شلوغ است و هر چند منشی تمام سعی خود را به کار می گیرد تا افراد با فاصله بنشینند و فاصله گذاری حفظ شود اما .. . نسخه نویسی در این مطب هم به صورت الکترونیک و هم به صورت غیر الکترونیک انجام می شود. منشی با گرفتن کد ملی و استعلام از سامانه، بیمار را پذیرش می کند. برای آن که زمان انتظار کمتر شود پزشک معاینه را انجام می دهد و نسخه را روی کاغذ می نویسد. منشی نسخ را یک به یک وارد سیستم می کند. دسته ای از نسخه ها را روی هم می گذارد و می گوید: قرار بود کاغذبازی کمتر شود اما حالا با کوهی از نسخه ها برای ثبت مواجه هستیم. ادامه این گزارش را در khorasannews.com بخوانید.