اخبار کوتاه


حمایت ویژه از تولید صادرات محور

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار جمعی از اعضای انجمن مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی، ضمن شنیدن نقطه نظرات فعالان این صنعت و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان، بر حمایت ویژه از تولید صادرات محور تاکید کرد. به گزارش شاتا، علیرضا رزمحسینی در ادامه سلسله نشستهای تخصصی با انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی، با جمعی از اعضای انجمن مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی دیدار و در جریان نقطه نظرات فعالان این صنعت و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان قرار گرفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار با اشاره به ظرفیت بالای تولید مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی در کشور، به نقش بسزای فعالان این صنعت در نخستین ماه های شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و از تلاشهای انجام گرفته برای تامین به موقع نیاز مردم به اقلام شوینده و بهداشتی قدردانی کرد. وی در ادامه با اشاره به سیاست وزارت صمت برای حمایت از تولید صادرات محور افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری، از فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولید مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی به منظور صادرات محصول باکیفیت و مطابق استانداردهای جهانی به بازارهای هدف حمایت خواهد کرد.

 

مشورت با بخشخصوصی و توسعه تجارت در اولویت

عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران با تاکید بر نقش و اهمیت اتاق بازرگانی در اقتصاد به نمایندگی از فعالان بخشخصوصی میگوید: همانطور که قانونگذار تعریف کرده، اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوا شناخته میشود؛ یعنی باید مشاوره بدهد و از کارشناسان مشورت گیرد. اما در کشور ما این نقش مشاوره اتاق عینیت پیدا نکرده است. یعنی هرچند چنین مسئولیتی برای اتاق قائل هستیم اما در عمل پایبند و مجری آن نیستیم. حبیبالله انصاری میافزاید: دولت سیزدهم اگر میخواهد اقدامی اساسی در اقتصاد انجام دهد باید اول از همه باید مشورت با بخشخصوصی محور تصمیمگیریهای خود قرار دهد و اعضای کابینه باید پایبند به مشورت با بخشخصوصی باشند. در گام بعدی، رفع تحریمها و تعامل با جهان، از مهمترین اولویتهایی است که دولت سیزدهم به پشتوانه آن باید فعالیت کند. انصاری تاکید میکند: دنیا و تجارت متصل به یکدیگر هستند؛ در واقع هیچ کشوری نمیتواند با این استدلال که در درون کشور خود به تجارت و نیازهای داخلی را تامین میکند، بنابراین بینیاز از تعامل با سایر کشورهاست. او تصریح میکند: تحولات یک سال اخیر نشان داد که وابستگی به درآمدهای نفتی باید جای خود را به صادرات و بهبود تجارت خارجی دهد تا نیازهای ارزی کشور تامین شود.