پس‌لرزه‌هاي فايل صوتي

گفت‌ و گو با سردار كوثري :   ديپلماسي از ميدان جدا نيست!
3 و4