496 نفر

وزارت بهداشت اعلام كرد: «با فوت ۴۹۶ نفر مبتلاي كوويد۱۹ در شبانه‌روز 5 تا 6 ارديبهشت، ركورد جديدي ثبت شد. تعداد جانباختگان اين بيماري در ايران به ۷۰ هزار و ۷۰ نفر رسيد و در همين بازه زماني، در حالي كه 5 هزار و ۲۴۴ بيمار بدحال در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري هستند، به دنبال شناسايي ۲۱ هزار و ۲۶ مبتلاي جديد كوويد۱۹ در كشور، تعداد كل بيماران كوويد۱۹ در ايران به دو ميليون و ۴۱۷ هزار و ۲۳۰ نفر افزايش يافت.»