در جستجوی عوامل انتشار فایل صوتی ظریف


سخنگوی دولت در خصوص انتشار فایل صوتی منتشر شده از مصاحبه وزیر امور خارجه گفت: رییس جمهور به وزارت اطلاعات دستور دادند عوامل توطئه را شناسایی کنند، این ربایش اسناد توطئهای علیه دولت، نظام، انسجام داخلی، نهادهای کارآمد و سرافراز ما در میدانها و همچنین توطئه ای علیه منافع ملی ماست.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در نشست خبری با اشاره به انتشار فایل صوتی صحبتهای وزیر امور خارجه و حواشی آن گفت: این فایل صوتی توسط تلویزیون کینه توز که با دلارهای نفتی اداره میشود و از روز تاسیس طرفدار سرسخت رنج و تهدید مردم ایران بوده است، منتشر شد، این امر نشانگر توطئه آمیز بودن ربایش و پخش گزینشی این مصاحبه است.

سخنگوی دولت ادامه داد: رییس جمهور به وزارت اطلاعات دستور دادند عوامل توطئه را شناسایی کنند، این ربایش اسناد توطئهای علیه دولت، نظام، انسجام داخلی، نهادهای کارآمد و سرافراز ما در میدانها و همچنین توطئه ای علیه منافع ملی ماست. ما منتظر خواهیم بود آقای ظریف به ایران بازگردد و ایشان حتما توضیحات لازم در خصوص سوء برداشتها را ارائه می کند، این فایل در واقع برشهای گزینشی از یک گفت وگویی بسیار طولانی است که با جهتگیریهای شیطنت آمیز مختلف منتشر شد.

وی بر توطئه آمیز بودن انتشار فایل گفت وگوی ظریف تاکید کرد و گفت: این فایل از سوی افرادی که هویت آنان در حال بررسی است به سرقت رفت و منتشر شد.

ربیعی گفت: هدف اول آسیب شناسی سیاستگذاریهای دستگاههای مختلف از زبان مسولان عالی دستگاه ها، پرسیدن موانع سیاست گذاری و مشکلات آن مدنظر بوده تا با سندی تاریخی و قابل استفاده از تجربیات مسئولان پیشین برای آیندگان باشد. کاملا قابل انتظار است که در جریان آسیبشناسی جنبه نقد بیشتری هم دیده شده است ولی این نافی همکاری و همدلی بین همه مسئولان دستگاههای ایرانی در عرصه عمل نیست. کلیه دستگاهها با نگاههای ساختارشناسانه به ساختارهای موجود، اصطکاکهای بین دستگاهی فرایندهای سیاست گذاری موجود را بحث کردند و طبیعی است جنس آسیبشناسی در وزارت خارجه کاملا متفاوت بود. طبیعی است دستگاه دیپلماسی ما مانند همه جهان با توجه به نوع ماموریتهای محوله و در چارچوبهای عملیاتی متفاوت از نظر روشی، نگاه متفاوتی نسبت به سیاستها و نحوه پیگیری سیاستها با نهادهای دیگر داشته باشد.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور با بیان این که نهم اردیبهشت، روز شوراها است. بیتردید نهادینه شدن مشارکت مردم در اداره کشور،شهرها و روستاها در قالب شوراها، یادگار انقلاب اسلامی است که با آموزه قرآنی « و امرهم شورا بینهم» بنیان گذاشته شد، اظهار داشت:شوراها بخشی از تقسیم خدمت ، تمرکززدایی و منطقه و محلهگرایی در تصمیمات را به جامعه عرضه کرده است. شوارها موجب مشارکت مدنی مردم برای انجام امور توسط خود آنها میشود.قانون اساسی نیز بر امر شورا و ضرورت گسترش آن، تاکید داشته است. در دولت تدبیر و امید، در هر کجا که تشکیل شوراها، زمینه قانونی داشته است، با نگاهی حمایتی و تسهیلگرانه، به گسترش شوراها اقدام کرده است.

سخنگوی دولت با بیان این که بخش مهمی از تشکلهای شورایی ما، در شهرها و روستاها شکل گرفتهاند، گفت:شوراهای اسلامی نماد مردم سالاری و مشارکت مردم در مدیریت شهرها و روستاها است و دولت، شوراها را بازوان توانمندی برای مدیران در سطح شهرها و روستاها میداند. بر این اساس، دولت اخیرا به منظور استقلال مالی و گسترش اختیارات دهیاریها، لایحهای را تقدیم مجلس کرده است.

وی ادامه داد:امیدواریم نهال شوراها که طی دو دهه فعالیت، با فراز و نشیب ها، موانع و مشکلاتی مواجه بوده، به مرور به درخت تنومندی تبدیل شود تا به عنوان یک سرمایه معنوی ارزشمند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پشتوانهای برای اجراییشدن سیاستها و برنامه های نظام اسلامی باشند.

سخنگوی دولت درباره اختلاف افکنی و بهرهبرداری شبکههای رسانهای معاند از انتشار فایل صوتی گفت و گوی ظریف و اینکه عدهای میگویند این کار توسط خود دولت با مقاصد انتخاباتی انجام شده است، گفت: هدف از مصاحبه این بود در مسائل مهم مانند سیاستهای اقتصادی مالی، و پیشگیریها و مسایلی مانند تالابها، سیل و مدیریت آن و زلزله از هزینهها گرفته تا سیاستهای رفاهی و اجتماعی با همه پیچیدگیهایش و حتی مجموعه ای از حوادث تلخی مانند سانچی و پلاسکو یا حوادث شیرین مانند سیاست گذاریهای کلان سلامت و بحثهای توسعه صنعتی و حتی چگونگی مقاومت در دوران تحریم، صادرات در این دوران و ساز و کارهای مقاومت اقتصادی در محور این گفت و گوها قرار داشت.

وی ادامه داد: بخشی هم مربوط به موفقیتهای وزارت خارجه و موانع و چالشهای پیش روی آن بود. قطعا حوزه دفاعی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. قرار بود بخشی از مصاحبهها فقط در قالب انتقال تجارب انتشار محدود داشته باشد و بخشی هم قرار بود پخش شود و پخش خواهد شد.

ربیعی با بیان اینکه محتوای مطالب گزینشی پخش شده و برجسته سازی از مطالب فقط در قالب پخش نبود، گفت: تحلیلهای جانبی این رسانههای پترودلاری در مجموع هدف آنها را مشخص می کرد که با یک تیر چند هدف اعتبار سیاست خارجی، تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات دیپلماتیک سرنوشت ساز، زایل کردن اعتماد مردم و ایجاد تفرقه در نظام داخلی را هدف گرفته بودند.

وی افزود: از عده ای که برای هر موضوع حملهای برای دولت پیدا می کنند میخواهم تا به این موضوع به عنوان یک موضوع ملی توجه کنند چون از یک فایل گزینش شده و ناقص جنجالسازیهایی ایجاد کردند و باید به شیوه ای در این زمینه برخورد کنیم تا این توطئهها را خنثی کنیم.

ربیعی شائبه انتخاباتی بودن یا انتشار عمدی دولت را به قدری خنده دار دانست که توضیح دادنش ارزشی ندارد و تاکید کرد: بیشترین لطمه در این خصوص و موارد پیش آمده، شامل دولت شده و اتفاقا هدف دولت که انتخابات پرشور است. بار دیگر تاکید میکنم هدف دولت این نیست تا از جریان خاصی حمایت کند تا با این حمایت از مردم رای بگیرد بلکه دولت با هر کسی که از صندوق رای بیرون بیاید با کمال میل همکاری خواهد کرد و برای تداوم دولت خود هیچ برنامهای نداشته است و این ادعای بسیار غلطی است. البته با تلاشهای نیروهای اطلاعاتی ما مشخص خواهد کرد که توطئهها چه بوده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه این کار توطئه آمیز اتحاد ما را هدف قرار گرفته است، گفت: نیروهای داخل نظام با هر گرایش اصلاح طلبی و اصولگرایی یا دوستان ما در همه نهادها در تله گفتاری این رسانه ها قرار نگیرند. هدف این کار به انحراف کشاندن فضای سالم و ایجاد بدبینی بین مسئولان و قطبی سازی کاذب بین آنهاست و قطعا آنها را مایوس خواهیم کرد.