کارشناسان حقوق بشر در 11 کشور جهان: کشتار سیاهپوستان در آمریکا مصداق جنایت علیه بشریت است


روزنامه انگلیسی «گاردین»، نوشته، در یک گزارش ۱۱۸ صفحه‌ای، کارشناسان حقوق بشر از ۱۱ کشور جهان، آمریکا را به دلیل آنچه سابقه طولانی از نقض قوانین بین‌المللی که در برخی موارد برابر با جنایت علیه بشریت است، مسئول شناختند. آنها در این گزارش به قتل‌های انجام شده به دست پلیس و همچنین محرومیت از سلامت جسمانی، شکنجه، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیرانسانی به عنوان حملات سیستماتیک به جامعه سیاه‌پوستان اشاره کرده‌اند. در بخش دیگر این گزارش آمده: این کارشناسان حقوق بشری همچنین می‌گویند شهروندان آفریقایی آمریکایی تبار آمریکا اغلب تحت شکنجه پلیس قرار می‌گیرند».