سرعت بخشی به روند گفتوگوهای برجامی


 

دور اول نشست کمیسیون مشترک برجام که با حضور هیأتهای ایران و گروه ۱+۴ در وین از سر گرفته شده بود، پایان یافت. در این نشست هیاتهای شرکت کننده تصمیم به تسریع در روند گفت و گوها گرفتند.به گزارش ایرنا، در این جلسه حاضران تصمیم به تسریع روند گفتوگوها گرفته و توافق شد فعالیت گروههای کارشناسی در دو حوزه لغو تحریمها و هستهای به صورت فشرده و سریع ادامه یابد.همچنین تصمیم گرفته شد که گروه کارشناسی سوم با نام «گروه کارشناسی ترتیبات اجرایی» با هدف گفتوگو در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریمها و سپس بازگشت آمریکا به برجام تشکیل شود.مذاکره کنندگان ایرانی در فرایند مذاکرات بر لزوم تسریع در مذاکرات و عدم فرسایشی شدن آن تاکید داشته اند. در جلسه سهجانبه مهمی میان روسای هیأتهای ایران، روسیه و چین، طرفها بر هماهنگی کامل میان سه کشور و لزوم رفع یکجای تحریمها علیه ایران تأکید کردند.به روال گذشته همزمان هیات مذاکره کننده آمریکا نیز به طور غیرمستقیم در جریان روند گفت وگوها قرار میگیرد.

در این نشست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ریاست هیأت ایرانی را بر عهده دارد و نمایندگانی از سایر دستگاههای ذیربط از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان انرژی اتمی نیز در ترکیب هیأت ایرانی قرار دارند.

در همین چارچوب، دو دیدار میان عراقچی و انریکه مورا برگزار شد. همچنین در جلسه سهجانبه مهمی که میان روسای هیأتهای ایران، روسیه و چین، برگزار شد، طرفها بر هماهنگی کامل میان سه کشور و لزوم رفع یکجای تحریمها علیه ایران تأکید کردند.

پیش از این هیات های مذاکره کننده اعلام کرده بودند که مذاکرات وین پیچیده و سخت است و اما آنگونه که به نظر می رسد دو طرف برای احیای برجام اراده دارند تحریمهایی که در دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد، سختترین بخش احیای برجام است. واقعیت این است که فرصتی کوتاه برای بازگشت طرفها به اجرای تعهدات برجام وجود دارد.