کیوسک؛27 آوریل

دیلی میل

دیلی میل می‌نویسد نخست‌وزیر در وضعیت راه‌رفتن «روی طناب» است و البته «در محاصره». سوال‌هاراجع به «رفتار شخصی» جانسون در میان آنچه «رشته‌ای از جنجال‌ها» توصیف شده  شرح داده شده است.

این مقاله تأکید می‌کند که گزارش انحصاری این روزنامه در روز دوشنبه –که مدعی مفاهیم زبان «بدن» بود – بعداً توسط BBC و ITV  تأیید شد.


دیلی میل در گزارش دیگر از دانیل کالوویا و زمرد فنل برنده‌های «خیره‌کننده» اسکار استقبال می‌کند و این نکته که «چقدر داستان زندگی آنها متفاوت است» را برجسته می‌کند.

تایمز

تایمز ادعاهای جدیدی را مطرح می‌کند که جانسون گفته است ترجیح می‌دهد ویروس کرونا به جای تحمیل قرنطینه دوم در سال گذشته «از هم گسسته شود». این روزنامه می‌گوید كه نخست‌وزیر به اظهارات ماه سپتامبر سال گذشته میلادی خودش استناد کرده است که گفته بود «هیچ مدرکی» وجود ندارد که نشان دهد قرنطینه کارساز باشد و «پیشنهاددهنده‌های این راهکار را دیوانه توصیف کرد».

شماره 10 ادعاهای جدید علیه نخست وزیر را «تحریف فاحش موقعیت وی» توصیف می‌کند.

 

 گاردین

گاردین می‌گوید خودی‌های محافظه‌کار به ادعاهای نخست‌وزیر اعتبار وزنی داده‌اند. او گفته ترجیح می‌دهد اجساد انباشته‌شده روی هم را جمع کند تا اینکه برای سومین‌بار کشور را به قرنطینه بکشاند .این گزارش می‌گوید نخست‌وزیر «در برابر خشم» بازماندگان جانباختگان کرونا قرار گرفته است.

این روزنامه همچنین موفقیت خود را در اسکار امسال برای مستند کوتاه کولت جشن می‌گیرد.