دوگانه سازی نظامیان سرافراز و دیپلماتهای غیور


وزیر خارجه در واکنش به جنجال های اخیر در مورد فایل صوتی منتشر شده از وی نوشت: تقلیل بحث نظری در خصوص ارتباط دو بال قدرت خارجی ایران، یعنی دیپلماسی و میدان، به مثابه بهانهای برای دوگانه سازی میان نظامیان سرافراز و دیپلماتهای غیور که هر دو برای عزت و سربلندی ایران عزیز میکوشند، نه تنها کوته اندیشانه بلکه در تقابل کامل با نگرش این دانشجوی روابط بینالملل است که میدان و دیپلماسی را مقوم و مکمل میداند و نکته اصلی عرایضش - در نواری که نمیداند چگونه از آن سوی آبها سردرآورده - ضرورت تنظیم هوشمندانه رابطه میان این دو بال و تعیین اولویتها توسط ساختارهای قانونی و تحت اشراف عالی مقام معظم رهبری است. به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف با انتشار ویدیویی از حضورش در محل شهادت سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد نوشت:به هنگام ورود به بغداد بار دیگر در شهادتگاه دوست دیرینهام شهید پرافتخار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و یارانشان حضور پیدا کردم و یک بار دیگر در کنار نماد زبونی و استیصال جنایتکارانه ترامپ به دلاوران این مرزوبوم افتخار کردم. ولی بسیار تاسف خوردم که چگونه یک بحث نظری محرمانه پیرامون ضرورت همافزایی دیپلماسی و میدان - به منظور استفاده دولتمردان بعدی از تجربیات گرانبهای ۸ سال گذشته - به یک کشمکش داخلی تبدیل میشود و آسیب شناسی صادقانه و مشفقانه برخی روندها به مثابه انتقاد شخصی معرفی میگردد. وی ادامه داد: افتخار رفاقت عمیق و همکاری با حاج قاسم بیش از دو دهه ادامه داشته و رابطه قلبی و کاری ما تا هنگام شهادت ایشان نه تنها کمرنگ نشد بلکه همواره تعمیق یافت. وزیر خارجه افزود: در ۴۰ سال گذشته کوشیدهام در تحلیل مجتهد و در اجرا مقلد باشم. در مقام کارگزار همواره تابع سیاستهای مصوب کشور بوده و از آنها با قدرت دفاع کردهام. اما در بیان نظر کارشناسی، عافیت طلبی، مماشات و خودسانسوری را خیانت دانستهام که از مولایمان علی علیه السلام آموختهام «إنَّ أعظَمَ الخِیانَةِ خِیانَةُ الاُمَّةِ، و أفظَعَ الغِشِّ غِشُّ الأئمَّةِ؛ همانا بزرگترین خیانت، خیانت به امّت است و زشت ترین دغلکاری، دغلکاری نسبت به پیشوایان است.» ظریف نوشت: حراست از منافع کشور و مردم مقاوم، صبور و دلاور ایران عهدی است که تا آخرین لحظه به آن پایبندم و از مکر مکاران و سرزنش سرزنش کنندگان بیمی ندارم.