توقف گفت و گوها در صورت نبود جدیت در مذاکرات وین


 

رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی در وین تاکید کرد: تمام تحریمهایی که بعد از اجرایی شدن برجام وضع شده، چه آنها که در دوره اوباما و چه آنها که در دوره ترامپ وضع شدهاند، باید لغو شوند.به گزارش پرس تی وی، عباس عراقچی گفت: آمریکا ابتدا باید همه تحریمها را لغو کند و ایران پس از راستی آزمایی لغو تحریمها، به تعهدات برجامی بازمیگردد. معاون وزیر خارجه با تأکید بر اینکه ایران نمیپذیرد گفتوگوها بدون نتیجه ادامه یابد، گفت: اگر احساس کنیم سایر طرفها جدیت لازم را ندارند، گفتوگوها را متوقف میکنیم. هنوز به این نتیجه نرسیدهایم.معاون ظریف با اشاره به کارگروه سوم کمیسیون مشترک با عنوان کارگروه ترتیبات و توالی گفت: این کمیسیون بر روی اقدامات عملی متمرکز خواهد شد. وظایف این کارگروه علاوه بر بررسی نحوه راستی آزمایی و مدت زمان آن، تعیین «جدول زمانی» اقدامات همه طرفها برای انجام تعهداتشان خواهد بود.وی با اعلام اینکه در حال کار بر روی موضوع «تبدیل پولهای مختلف» هستیم گفت: تصمیم گرفتیم کار دو کارگروه قبلی که یکی موضوع تحریمهای آمریکا و دیگری اقدامات هستهای ایران را بررسی میکند، فشردهتر شود.