2 بالگرد به ناوگان هوایی هلال‌احمر اضافه می‌شود

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با توجه به تقویت ناوگان امدادونجات هلال‌احمر گفت: «برنامه‌هایی در دستور کار جمعیت هلال‌احمر است که یک بخش از آن در هفته هلال‌احمر رونمایی خواهد شد و بخشی هم تمرکز ما روی تجهیزات تخصصی به خصوص تجهیزات تخصصی انفرادی امدادگران و نجاتگران است که نیاز به نوسازی دارد که در هفته هلال‌احمر و تا پایان سال در اختیارشان قرار خواهد گرفت.»
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر افزود: «جمعیت هلال‌احمر از لحاظ سرعت پاسخگویی به حوادث و سوانح از شاخص‌های خوبی برخوردار است، ولی برای اینکه کمیت و کیفیت خدمات امدادونجات افزایش پیدا کند، نیاز به نوسازی ناوگان زمینی و هوایی امدادونجات است که 16فروند بالگرد در سال گذشته آماده به کار بود و سه فروند به این ناوگان اضافه شد، دو فروند بالگرد دیگر نیز در طول هفته هلال‌احمر آماده‌سازی و به ناوگان هوایی اضافه خواهد شد.»
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: «در بحث ناوگان زمینی حدود 10 سال است به دلیل کمبود اعتبارات و موانعی که داشتیم به نحو مطلوب تقویت نشده که خوشبختانه با مصوبه‌ای که هیأت دولت گذراند و مجوز خریداری و ورود 900 دستگاه خودروی امدادی به جمعیت هلال‌احمردر مدت سه سال اعطا شد، به مرور این نوسازی انجام می‌شود.»